احکام نماز افراد ناتوان از ایستادن

:: احکام نماز افراد ناتوان از ایستادن

چهار حکم کلی در نماز نشسته

1- تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند مثلاً کسی که در موقع ایستادن بدنش حرکت می‌کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد، یا بدنش را (سیستانی: کمی) کج کند یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد، باید به هر طور که می‌تواند ایستاده نماز بخواند؛ ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد، باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند.[1]

2- اگر «فقط» بتواند قبل از تکبیرة الاحرام قیام کند، واجب است قیام کند و پس از گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند، (چون قیام موقع گفتن تکبیرة الاحرام واجب رکنی است)[2]

3- کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده بجا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتواند، باید رکوع را هم نشسته بجا آورد.[3]

4- اگر بتواند در برخی از رکعات بایستد باید چنین کند؛ بنابراین ابتدا باید بایستد تا عاجز شود و بعد بنشیند تا قادر شود و همینطور تا آخر نماز.[4]

قوانین نماز نشسته

1- تقدم نشستن بر صندلی یا نشستن بر زمین

کسی که نمی‌تواند نماز را به ترتیبی که گذشت، ایستاده بخواند، آیا باید بر صندلی بنشیند یا بر روی زمین؟ کدام مقدم است؟

رهبری: فرقی ندارد ولی اگر با نشستن، زانو در سجده روی زمین قرار می‌گیرد، باید به این نحو عمل شود.

مکارم: در حمد و سوره، چنانچه بتواند بر صندلی بنشیند، نشستن بر صندلی بر نشستن روی زمین مقدم است و برای رکوع چنانچه بتواند بایستد، باید بایستد و به رکوع رود؛ ولی برای سجده، چنانچه بتواند بنشیند، نشستن بر زمین مقدم است. [5]

2- گذاشتن کف دستها روی زمین یا صندلی

کسی که بر روی صندلی یا میز پاکوتاه سجده می‌کند، آیا کف دستها را نیز باید بر روی زمین یا صندلی و میز قرار دهد؟

رهبری: اگر روی میز سجده می‌کند چنانچه برای او مشقت ندارد باید کف دستها را روی میز یا روی زمین بگذارد و اگر روی صندلی نشسته، گذاشتن دستها روی دسته صندلی، بنابر احتیاط واجب است.

مکارم: چنانچه امکان این باشد که کف دست‌ها را بر روی صندلی یا میز بگذارد لازم است رعایت کند.

سیستانی: گذاشتن کف دست بر روی میز لازم نیست. نظر ایشان در مورد صندلی یافت نشد.[6]

3- گذاشتن انگشت شست بر زمین

کسی که بر روی صندلی یا میز پاکوتاه سجده می‌کند، آیا نوک انگشتان شست پا را نیز باید بر روی زمین قرار دهد؟

رهبری: اگر روی میز سجده می‌کند، باید در صورت امکان نوک انگشت شست بر زمین باشد ولی اگر بر صندلی سجده می‌کند گذاشتن نوک انگشت شست بر زمین بنابر احتیاط واجب است.

مکارم و سیستانی: لازم نیست.[7]

امام جماعت فرد ناتوان

کسی که ایستاده نماز می‌خواند نمی‌تواند به امام جماعتی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند، و کسی که نشسته نماز می‌خواند نمی‌تواند به امام جماعتی که خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید؛ ولی کسی که نماز را ایستاده می‌خواند اما باید بر چیزی مانند دیوار یا عصا تکیه کند یا نمی‌تواند سجده را به طور معمول انجام دهد و باید مهر را بر روی بالشت و امثال آن از بلندی‌ها بگذارد:

رهبری: در فرض مرقوم امامت او اشکال دارد، مگر این که مأموم نیز همان عذر یا عذر بیشتر از امام را داشته باشد.

مکارم: امامت او مانعی ندارد.[8]

.

[1]. ت.م، م 970؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 163؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فی القیام، م 15-14 و 19؛ رساله جامع سیستانی، م 1150.

[2]. عروة الوثقی مع التعلیقات، فی القیام، م 15؛ سایت پورتال انهار  در اینجا.

[3]. ت.م، م 972؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فی القیام، م 19؛ رساله جامع سیستانی، م 1154.

[4]. تحریر الوسیله، ج 1، ص 164؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فی القیام، م 20.

[5]. استفتاء از سایت لیدر، کد پیگیری 8140233b198f1f53491ada0aba8746b2؛ استفتاء از سایت مکارم، کد رهگیری 9406180140 و 9406220088.

[6]. استفتاء از سایت لیدر، کد پیگیری 4758f5195670a678 و c984fa3a33e025410ad7f3fcc88bb9a4؛ استفتاء از سایت مکارم، کد رهگیری 9406220088؛ استفتائات موجود در سایت جامعه الزهرا، بخش نماز.

[7]. استفتاء از سایت لیدر، کد پیگیری c984fa3a33e025410ad7f3fcc88bb9a4؛ استفتاء از سایت مکارم، کد رهگیری 9406180140 و 9503270225؛ استفتائات موجود در سایت جامعه الزهرا، بخش نماز؛ نظر سیستانی در حالت صندلی در اینجا.

[8]. ت.م، م 1455؛ استفتاء از سایت لیدر، کد پیگیری ad1a7c12e15022e0f7a67c63bf2682cd؛ استفتاء از سایت مکارم، کد رهگیری 9406210061.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام نماز افراد ناتوان از ایستادن
برچسب ها : نماز ,صندلی ,زمین ,سایت ,استفتاء ,سجده ,سایت مکارم، ,سایت لیدر، ,عروة الوثقی ,نماز می‌خواند ,باید بایستد ,سایت جامعه الزهرا، ,نماز می‌خواند اقت

احکام روزه قضا در فرصت باقیمانده تا ماه مبارک رمضان

:: احکام روزه قضا در فرصت باقیمانده تا ماه مبارک رمضان

احکام روزهبا توجه به نزدیکی به ماه رمضان چند سوال مهم مطرح می شود که از جمله این سوالات چنین است: 1- اگر وقت قضای روزه، تا ماه مبارک رمضان تنگ باشد، باید چه کرد؟ 2- اگر روزه قضای ماه رمضان را افطار کند آیا کفاره دارد؟ کفاره آن چیست؟

1- اگر انسان از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد بنابر احتیاط واجب (سیستانی: بنابر احتیاط مستحب) اول، قضای رمضان آخر را بگیرد؛ ولی اگر تا رمضان، قضای آنرا عمدا به تاخیر اندازد، باید برای هر روزه کفاره تاخیر (750 گرم گندم و مانند آن) به فقیر بپردازد و قضا نیز بر عهده او باقی است.[1]

2- کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید (سیستانی: ولی اگر وقت تنگ باشد بنابر احتیاط مستحب باطل نکند) ولی در هر صورت افطار بعد از ظهر جایز نیست و کفاره دارد.[2]

3- اگر کسی بدون عذر روزه قضای ماه رمضان را بعد از ظهر افطار نماید کفاره آن این است که باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند باید سه روز روزه بگیرد (امام، رهبری و مکارم: و باید پی در پی باشد (امام و رهبری: بنابر احتیاط واجب)).[3][1]. ت.م، م 1660، 1698 و 1705؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 9-298؛ رساله آموزشی خامنه ای، درس 64؛ احکام روزه در سایت لیدر، س 272؛ رساله جامع سیستانی، م 2038.

[2]. ت.م، م 1687 و 1700؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 300-299؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فصل فی احکام القضا، م 18؛ رساله مصور خامنه ای، ص 376؛ اجوبة الاستفتائات خامنه ای، س 805؛ احکام روزه در سایت لیدر، س 273؛ رساله آموزشی خامنه ای، درس 63؛ رساله جامع سیستانی، م 2041 و 2043.

[3]. ت.م، م 1687؛ رساله مصور خامنه ای، ص 376؛ احکام روزه در سایت لیدر، س 307؛ رساله جامع سیستانی، م 2043.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام روزه قضا در فرصت باقیمانده تا ماه مبارک رمضان
برچسب ها : روزه ,رمضان ,قضای ,رساله ,کفاره ,خامنه ,احکام روزه ,بنابر احتیاط ,سایت لیدر، ,رساله جامع ,جامع سیستانی، ,رساله آموزشی خامنه ,بنابر احتیاط مستحب ,

در "سروش" هم می توان کار کرد!

:: در "سروش" هم می توان کار کرد!

پیام رسان سروششاید ابتدا باور نمی‌کردیم که می توان در سروش هم کار کرد.
ولی بالاخره تصمیم خود را گرفتم و با یکی از دوستان در مورد جزئیات برنامه ام در سروش صحبت و طرح خود را برای ایشان که مسئول موسسه فرهنگی آموزشی سراج میبد بود، تشریح کردم …
با این جلسه کار اصلی شروع و تیم محتوایی و فنی تشکیل و کار در سروش ایرانی در روز عید فطر امسال با تشکیل گروه سراج، آغاز گردید. روزهای اول افراد کمی در این گروه عضو بودند و به سختی تعداد افراد را به پنجاه نفر رساندیم، اما خسته نشدیم و هر چند راه را به دلیل هجمه پیام رسان های خارجی بر جامعه، بسیار دشوار می دیدیم؛ ولی همواره پیام رهبر انقلاب جلوی چشممان بود که «بروید به سمت تولیدات داخلی».

بنابراین علی رغم سختی مسیر، لحظه ای خسته نشدیم و مسیر دشوار را با تبلیغ چهره به چهره با افراد مختلف آغاز کردیم. اشکالی که بر ما می گرفتند این بود که سروش کانال عمومی ندارد و هر کسی نمی‌تواند کانال دلخواهش را ایجاد کند؛ بنابراین سوالشان این بود که چگونه در آن کار فرهنگی کنیم؟ و یا با گروه های آن که بیش از صد عضو نمی‌گیرد و یا مخاطب در آن زیاد نیست، باید چه کرد؟ جواب ما همیشه به این دوستان، تاکید بر مقاومت و ایستادگی بود و بیان می کردیم: باید مخاطب را با خود به اینجا بیاورید، مخاطب را باید خودتان خلق کنید و این هنر شما است و می توانید با تلاش این کار را انجام دهید.

مسیر رو به جلو بود تا اینکه اعلام شد، امکان تشکیل کانال در نسخه جدید برای همه فراهم شده است و در تاریخ ۱۸ مرداد در اولین روزی که این امکان فراهم شد، کانال سراج تشکیل شد. شاید اولین کانال مردمی در شهرستان میبد و یا حتی استان یزد بودیم. به مرور امکانات کانال افزایش یافت و امکان حذف و ویرایش مطلب نیز به کانال اضافه شد. کار را با چنگ و دندان گرفته و ادامه دادیم آن هم در کانال تک مدیری که خود کاربران می دانند به چه اندازه کار سخت است؛ اما باز هم با اطمینان قلبی به دلگرمی های رهبر انقلاب، راه را روشن می دیدیم. تبلیغ های چهره به چهره نیز ادامه داشت تا اینکه توانستیم تا امروز تعداد اعضای کانال را در سروشی که همه می گفتند مخاطبی ندارد و آن هم در یک کانال شهرستانی و البته با مطالب کشوری به حدود 1700 نفر در امروز (21 دی) برسانیم و این راه همچنان ادامه دارد …

همچنین خبر خوش دیگری هم رسید، که ارسال نظرات برای تیم سروش جهت اصلاحات نتیجه داده و امکان چند مدیری با دسترسی و امکانات گوناگون برای مدیران نیز در سروش فراهم شده و کاربران از این جهت نیز مشکل کمتری خواهند داشت. لازم به ذکر است که در کانال سراج مطالب فرهنگی، دینی و احکام روز و مبتلابه جامعه به روش خلاصه، تصویری و جذاب قرار می گیرد و کاربران با عضو شدن در این کانال، قطعا استفاده های زیادی خواهند برد و به اعتقاد ما استفاده خوبی نیز از معارف اهل بیت خواهند داشت. همچنین مسابقات جذابی همراه با جایزه در این کانال جریان دارد و هر چند وقت یکبار به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد. این کانال همچنین به دلیل مطالب خود توانست جزء کانالهای رسمی سروش ثبت شده و در بخش کانالهای معارفی سروش نیز قابل دستیابی است.

امیدواریم روزی بیاید که حضور پیام رسان های خارجی در ایران کم رنگ و حتی بی رنگ شود و ملت قهرمان ایران با حضور در نرم افزارهای ایرانی و حمایت و پشتیبانی از آن و ارسال نظرات و پیشنهادهای ارتقا بخش خود به سازندگان، موجبات ارتقای آنها را فراهم آورند.

.

آدرس کانال سراج در سروش:
http://sapp.ir/seraaj
آدرس کانال پشتیبان سراج جهت ارسال نظرات و پیشنهادات:
http://sapp.ir/p.seraj
پرطرفدارترین کانال سروش: کانال سمت خدا با حدود 31 هزار نفر کاربر:
http://sapp.ir/samtekhoda

.

برخی دیگر از کانالهایی پرطرفدار و مفید در زمینه های مختلف طبق سلایق مختلف کاربران که می توان در قسمت معرفی کانالها به آنها دست یافت:
کانالهای باشگاه خبرنگاران جوان، سیما نیوز، تابناک، خبرگزاری فارس، نقاشی نقاشی، استاد دولابی، حجت الاسلام پناهیان، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مجتبی تهرانی، استاد میرباقری، خندوانه، دیرین دیرین، دستپخت، دورهمی، آموزش سواد فضای مجازی، لذت آشپزی، کدبانو، خلاقیت در خانه، کاریکاتورهای مازیار بیژنی، قیصر امین پور، کافه کتاب، هوادارن استقلال، هواداران پرسپولیس، حرکات اصلاحی ورزشی، اقتصاد مقاومتی (http://sapp.ir/emoqavem)، اصفهان نصف جهان، حرفما و چندین کانال جهت تبادل، تبلیغ و معرفی کانالهایی که تشکیل می شود از جمله مرجع کانالهای غیر رسمی سروش و کانال مرجع سروش.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)در "سروش" هم می توان کار کرد!
برچسب ها : کانال ,سروش ,تشکیل ,سراج ,چهره ,فراهم ,http sapp ,کانال سراج ,ارسال نظرات ,آدرس کانال ,پیام رسان

حکم شرعی ماهی مرده درون تور ماهی گیری

:: حکم شرعی ماهی مرده درون تور ماهی گیری

اگر ماهی صید شده در داخل آب ولی درون تور ماهیگیری بمیرد، آیا خوردن آن حلال است؟

امام: خوردن آن ماهی حرام است

رهبری، مکارم و سیستانی: خوردن آن ماهی حلال است. (ت.م، م 2615؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 144، م 27؛ استفتاء از سایت لیدر، شماره استفتاء 645207 )

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)حکم شرعی ماهی مرده درون تور ماهی گیری
برچسب ها : ماهی ,خوردن

اجازه هست همسرتون رو نگاه کنم

:: اجازه هست همسرتون رو نگاه کنم
اجازه هست همسرتون را نگاه کنمبسم الله الرحمن الرحیم
در این مطلب یک فیلم کوتاه با عنوان «با اجازه» را خدمت شما دوستان تقدیم می‌کنیم.
این فیلم کوتاه که توسط آقای محمد فرج صالحی ساخته شده است، نگاهی نو به مسئله حجاب را به تصویر کشیده است. وی پیش از این نیز آثاری از جمله «غریبه ها»، «بیرق»، و «یک پنجم» را کارگردانی کرده بود.
صالحی درباره آخرین اثر هنری خود اعلام کرد: «با اجازه، حرف دلم بود که به تصویر کشیدم، هر چه بود از دل بود، ان شالله بر دل بنشیند...»
.
منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)اجازه هست همسرتون رو نگاه کنم
برچسب ها : فیلم ,فیلم کوتاه

نظر آیت الله مکارم در مورد تعلیم موسیقی

:: نظر آیت الله مکارم در مورد تعلیم موسیقی

تعلیم موسیقی و نظر مکارمبا توجه اقدام آموزش و پرورش در برگزاری کلاس آموزش موسیقی برای اوقات فراغت دانش آموزان، استفتائی که به دفتر آیت الله مکارم نیز فرستاده بودیم و اخیرا به دستمان رسید را انتشار می دهیم تا نوشتار قبلی خود را تکمیل نماییم لذا سوال و جواب به صورت زیر است:

اخیرا مشاهده شده، نهادهایی از جمله آموزش و پرورش، جهت اوقات فراغت دانش‌آموزان اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی برای نوجوانان و دانش‌آموزان می‌نمایند. آموزش موسیقی و همچنین ترویج آن به خصوص در شرایط امروز جامعه چه حکمی دارد؟

آموزش نواختن آن دسته از آلات موسیقی که غالبا با آن، آهنگهای مناسب مجالس لهو و فساد نواخته می شود جایز نیست و در غیر آن اشکالی ندارد که تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنی افراد فهمیده متدین، ممکن خواهد شد.

تعلیم موسیقی و نظر مکارم

اندازه واقعی تصویر

بنابراین، از نظر آیت الله مکارم کلا آموزش آن دسته از آلات موسیقی که غالبا با آن در جامعه، آهنگهای حرام نواخته می شود جایز نیست هر چند مقصود آموزش دهنده در آموزش دادن، استفاده حلال از آن باشد. این در حالی است که در تعداد زیادی از آلات موسیقی (در جامعه امروزی ما) غالبا نواختن حرام صورت می گیرد. بنابراین هر چند ایشان در مورد شنیدن موسیقی می فرمایند: «آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است (استفتائات، ج 3، س 460)» اما در مورد تولید، خرید، فروش و ارائه تصویر آلات موسیقی در وسائل ارتباط جمعی و همچنین تعلیم موسیقی ملاک را استفاده غالبی آن در جامعه دانسته و می فرمایند: در آلاتی که غالبا موسیقی حلال با آن نواخته می شود، خرید، فروش، تولید و تعلیم آن جایز است ولی در آلاتی که غالبا با آن موسیقی حرام نواخته می شود، خرید، فروش، تولید و ارائه تصویر آن در وسائل ارتباط جمعی و تعلیم آن حرام می باشد. (استفتائات، ج 3، س 460 و استفتاء فوق از سایت مکارم)

مطالب مرتبط:

حکم شرعی موسیقی و تعلیم و تعلم و ترویج آن از نظر مراجع تقلید

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)نظر آیت الله مکارم در مورد تعلیم موسیقی
برچسب ها : موسیقی ,آموزش ,حرام ,تعلیم ,غالبا ,نواخته ,آلات موسیقی ,آموزش موسیقی ,الله مکارم ,ارتباط جمعی ,تعلیم موسیقی ,خرید، فروش، تولید ,شود، خرید، فروش،

احکام پوشش و آرایش از نظر رهبر انقلاب

:: احکام پوشش و آرایش از نظر رهبر انقلاب

احکام پوشش و آرایش از نظر مقام معظم رهبرینظر مقام معظم رهبری درباره میزان پوشش لازم برای بانوان، مصادیق آرایش، لباس های تنگ و چسبان، ساپورت، حلقه ازدواج، پوشیه، چادر رنگی، تکلیف وضو و غسل با ناخن مصنوعی، تاتو و آرایش، ریش پرفسوری برای مردان، مراجعه به پزشک غیر همجنس و حد و اندازه و شرایط آن و مانند اینها را می توانید در زیر بخوانید:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده (عضو دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی) به پرتکرارترین سؤالات مطابق با فتاوای حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پاسخ داده است که متن پاسخ‌ها همزمان با ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب به شرح زیر منتشر می‌شود.

1. محدوده‌ی پوشش خانم‌ها و آقایان چقدر باید باشد؟
خانم­‌ها در نگاه نامحرم تمام بدن را باید بپوشانند غیر از دو موضع که واجب نیست پوشانده شود البته در صورتی که آرایشی یا زیوری نداشته باشد. آن دو موضعی که واجب نیست یکی گردی صورت است به مقداری که در وضو لازم است شسته شود، یکی هم دست­‌ها از نوک انگشتان تا مچ. این مقدار هم البته اگر آرایش و زینتی داشته باشد حتماً باید پوشانده شود.
به دست داشتن انگشتر هم اگر ساده باشد، چشمگیر نباشد، به نظر حضرت آقا پوشاندنش واجب نیست اما اگر ساده نیست و چشمگیر است باید پوشانده شود.
اصل حجاب درباره‌ی آقایان پوشاندن عورتین است اما اگر در جایی قرار می­‌گیرند که در معرض نگاه نامحرم یا در معرض نگاه شهوت‌آلود دیگران یا به‌گونه­‌ای است که طرف انگشت‌نما می­شود، باید به مقدار لازم و متعارف بدن را بپوشاند.

۲. آیا پوشاندن پا از نگاه نامحرم برای خانم‌ها واجب است یا خیر؟ و حکم پوشش پا برای خانم‌ها در هنگام نماز در صورتی که نامحرم در آنجا نباشد چیست؟
خانم‌ها در مقابل نامحرم باید پاها را بپوشانند؛ تنها دو موضع برای پوشش خانم‌ها در حضور نامحرم استثنا شده است: «گردی صورت و دست‌ها تا مچ» البته به شرط اینکه آرایش و زیوری که جلب توجه کند و چشمگیر باشد نداشته باشند.
اما در نماز سه موضع استثنا شده که پوشاندن آن واجب نیست؛ «گردی صورت» به مقداری که در وضو شسته می‌شود، «دست‌ها تا مچ» و «پاها تا مچ، به شرط اینکه نامحرمی نباشد».

.

.

۳. مرد تا چه اندازه اختیار دارد همسر خود را ملزم به پوشش و آرایش خاصی نماید؟ و زن تا چه حد باید به حرف شوهرش در این‌باره گوش دهد و رعایت حجاب یا رعایت نکردن آن را الزامی بداند؟
مسئله‌ی پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است یعنی در نگاه نامحرم مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.
بعکس در جاهایی که حجاب واجب نیست، اطاعت از امر شوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛ مگر اینکه موردی باشد که اگر خانم اطاعت نکند، اختلاف یا مشاجره به وجود می‌آید و خدای ناکرده منجر به جدایی خواهد شد یا ترس از این باشد، در اینجا چون امر مهمی در میان است اطاعت لازم می‌باشد.

۴. آیا استفاده از حلقه‌ی ساده‌ی ازدواج برای خانم زینت محسوب می‌شود؟
انگشتر خانم‌ها اگر چشمگیر نبوده و ساده باشد -حالا فرقی نمی‌کند که مربوط به ازدواجش بوده یا خودش تهیه کرده و یا هدیه گرفته است- پوشاندنش واجب نیست. اما اگر انگشتر چشمگیر و خاص است باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

۵. برخی از خانم‌ها در شبکه‌های مجازی با قصد خیر و هدف ترویج حجاب اسلامی و چادر مشغول به فعالیت هستند و عکس‌های خود را با حجاب کامل منتشر می‌نمایند. لکن در برخی موارد همین تصاویر موجب سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ تکلیف چیست؟
اگر این تصاویر مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا تحریک‌آمیز باشد یا مفسده‌ای برای خانم داشته باشد، جایز نیست.

.

.

۶. آیا استفاده‌ی نوع خاصی از حجاب با رنگ‌های متنوع جهت جذب دیگران به مقوله‌ی حجاب جایز است؟
استفاده از رنگ‌های متنوع اگر به‌گونه‌ای باشد که موجب جلب توجه نامحرم شده به‌طوری‌که خانم انگشت‌نما شود جایز نیست. درست است که برخی قصد خیر دارند و می‌خواهند حجاب تمیز و شیک داشته باشند و مرتب باشند و با این کار دیگران را جذب کنند تا حجاب ترویج پیدا کند، اما باید به این نکته توجه داشته باشند طوری نشود که در نگاه دیگران حتی بین خانم‌ها انگشت‌نما شوند؛ یا موجب جلب توجه نامحرم شوند که در این دو صورت جایز نیست. اما اگر این‌گونه نیست و حجابشان عادی است و دیگران هم جذب این حجاب می‌شوند، قطعاً اشکالی ندارد.

۷. حکم پوشیدن ساپورت و شلوار لی یا شلوار جین و روسری و کفش رنگی و مانتوی کوتاه در زیر چادر چیست؟
برای پوشش شرایطی ذکر شده ازجمله اینکه برجستگی‌های بدن مشخص نباشد. در مورد ساپورت، این‌گونه است که تمام هندسه‌ی بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست اما نسبت به نوع‌های رنگی شلوار جین و لی، اگر زیر چادر باشد و پیدا نباشد، حکم خاصی ندارد؛ به فرض اینکه پیدا هم باشد اگر به‌قدری چسبان نباشد که هندسه‌ی بدن مشخص باشد -یعنی یک مقداری گشاد باشد که برجستگی بدن مشخص نباشد- و اینکه رنگش به‌گونه‌ای نباشد که فرد انگشت‌نما شود و به‌اصطلاح لباس شهرت نباشد، اشکالی ندارد.

۸. آیا پوشیدن چادر در کشورهای غربی و یا استفاده از پوشیه در شهرهایی که متداول نیست، حکم لباس شهرت را پیدا می‌کند و اشکال دارد؟
اصل مراعات حجاب لازم است یعنی اگر فرد به جایی رفت که افراد بی‌حجاب هستند، او باید حجاب را مراعات کند؛ اگرچه چادر حجاب برتر و بهتر است اما اگر در جایی پوشیدن چادر یا پوشیه برایش مفسده دارد و ممکن است مورد تعرض قرار گیرد یا اینکه انگشت‌نما شود یعنی لباس شهرت محسوب شود، در آنجا به خاطر وجود مفسده، استفاده از چادر یا پوشیه جایز نیست.

۹. آیا منظور از نگاه پزشک به بیمار غیرهمجنس، نگاه به قسمت‌های خاص بدن است و یا نگاه همراه با لذت و گناه به بیمار؛ در این صورت تشخیص توسط بیمار چگونه خواهد بود؟
نگاه حرام -چه برای پزشک و چه برای غیرپزشک- نگاه به قسمت‌هایی از بدن زن است که در نگاه نامحرم باید بپوشاند؛ یعنی نگاه به غیر از صورت و دست‌ها، یا نگاه شهوت‌آلود به خانم؛ این به حکم اولی نگاه حرام است. اما در صورت اضطرار و ناچاری که پزشک همجنس موجود نباشد یا اگر هست در دسترس نیست و فرد ناچار است، در این صورت پزشک قسمت‌های دیگر بدن را هم به ضرورت می‌تواند برای معاینه و معالجه‌ی لازم نگاه کند.
تشخیص نگاه شهوت‌آمیز هم به خود پزشک برمی‌گردد و معمولاً تشخیصش برای بیمار مشکل است. اگر خانم می‌خواهد به پزشک مراجعه کند و می‌داند پزشک برای درمان او باید به جاهایی که نگاه نامحرم به آن حرام است نگاه کند، در صورتی که پزشک همجنس وجود داشته باشد، نمی‌تواند به پزشک غیرهمجنس مراجعه کند ولو اینکه پزشک همجنس با تأخیر حاضر می‌شود، اما اگر تأخیر ممکن نیست و چاره‌ای ندارد، این مراجعه اشکال ندارد. اگرچه وظیفه‌ی پزشک هم این است که در نگاه به مقدار ضرورت اکتفا کند.

۱۰. در صورتی که پزشک متخصص همجنس و غیرهمجنس برای خانم‌ها وجود دارد اما پزشک مرد برای معاینه و معالجه‌ از تخصص بالاتری برخوردار است، آیا در این صورت مراجعه به پزشک مرد برای خانم‌ها جایز است؟
در صورتی که پزشک همجنس وجود دارد و می‌تواند معاینه و معالجه کند هرچند ممکن است پزشک غیرهمجنس تخصص بالاتری داشته باشد، مراجعه به پزشک غیرهمجنس در صورتی که مستلزم لمس و نظر حرام باشد جایز نیست.
اما اگر تخصص پزشک همجنس خیلی پایین است و مطمئن هستند که نمی‌تواند معالجه کند، در این صورت در حقیقت پزشک همجنس که بتواند این بیمار را معالجه کند وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت بهانه‌ی اینکه  پزشک غیرهمجنس تخصص بالاتری دارد و بهتر عمل می‌کند، مجوزی برای مراجعه به او نیست.

۱۱. در شهرهای کوچک که متخصص خانم کم است، آیا باید کل شهر را بگردیم تا پزشک خانم پیدا کنیم؟ و در صورت نبود متخصص خانم، آیا لازم است به شهرهای همجوار برویم؟
به هر حال لمس بدن نامحرم حرام است و نگاه به آن قسمت‌هایی که باید پوشانده شود حرام است. خانم هم اگر بیمار باشد بدون مجوز شرعی نمی‌تواند خودش را در معرض نگاه یا لمس حرام قرار دهد؛ مثلاً اگر در آن طرف شهر و یا در شهرهای همجوار، پزشک متخصصی هست و ایشان هم بیماریش شدید نیست و از نظر مالی نیز برایش امکان دارد و به‌طور معمول هزینه‌اش را دارد و امکان مراجعه هم هست، این‌چنین شخصی نمی‌تواند مرتکب فعل حرام شود.

۱۲. گرفتن نبض و یا دیدن چشم و گوش و دهان و دندان خانم‌ها توسط پزشک مرد اشکال دارد؟
گوش ازجمله قسمت‌هایی است که خانم باید از نگاه نامحرم بپوشاند؛ بنابراین اگر مجوزی ندارد، مراجعه به پزشک غیرهمجنس جایز نیست اما اگر اضطرار باشد (پزشک همجنس موجود نباشد) اشکالی ندارد.
درباره‌ی معاینه‌ی دهان و دندان و چشم هم بنابر احتیاط واجب پزشک غیرهمجنس برای معاینه و معالجه نگاه نکند ولی اگر پزشک همجنسی وجود ندارد باز هم مثل سایر موارد اشکالی ندارد.
درباره‌ی گرفتن نبض هم اگر از روی لباس باشد یا پزشک دستکش داشته باشد و مفسده‌ای وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد. اما اگر پزشک دستکش ندارد و از روی لباس هم نیست و بدن خانم لمس می‌شود، این کار جایز نیست مگر در صورت اضطرار.

۱۳. چه نوع پوششی از حیث رنگ، جنس و نوع برای خانم‌ها در مقابل نامحرم اشکال دارد؟
به‌طورکلی اگر لباس به‌گونه‌ای باشد که فرد را در نگاه دیگران انگشت‌نما نموده و یا جلب توجه نامحرم کند -حتی در کیفیت پوشیدن- پوشیدن آن جایز نیست. در پوشش بیرون شرایطی برای لباس گفته‌اند: اینکه بدن را به مقدار کامل بپوشاند، خیلی نازک نبوده و بدن‌نما نباشد، از نظر حجم طوری باشد که برجستگی‌ها و برآمدگی‌های بدن را بپوشاند، خیلی تنگ و چسبان نباشد و همچنین این لباس مروج فرهنگ ابتذال و یا فرهنگ دشمنان نباشد. یعنی خودتان استقلال داشته باشید.

۱۴. آیا استفاده از چادر براق و رنگارنگ در برابر نامحرم اشکال دارد؟
نه، اشکالی ندارد مگر اینکه به‌گونه‌ای باشد که جلب توجه نامحرم کند یا در حدی است که فرد انگشت‌نما می‌شود.

۱۵. در استفاده از لباس‌های تنگ و چسبان چه معیارهایی باید رعایت شود؟
به‌طورکلی لباس نباید به‌قدری چسبان باشد که حجم و هندسه‌ی بدن مشخص شده و یا موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت‌نما شدن شود.

۱۶. آیا پوشیدن جوراب نازک برای خانم­‌ها به‌طوری‌که پا در مقابل نامحرم مشخص باشد جایز است؟
از جمله شرایط پوشش و لباس این است که بدن­‌نما و نازک نباشد که پوست بدن پیدا باشد. بنابراین پا باید از نگاه نامحرم پوشانده شود، اگر خانمی جوراب نازک بپوشد که پا دیده شود، حجابش کامل نیست و جوراب باید در حدی باشد که پا پیدا نباشد.

۱۷. خانم­‌هایی که موی بلند دارند و موی خود را در زیر روسری یا چادر در پشت سرشان می­‌بندند به‌گونه‌ای‌که یک برآمدگی زیر روسری یا چادر ایجاد می­‌شود، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟
اگر این وضع به‌گونه­‌ای باشد که جلب توجه نامحرم ­کند یا خانم انگشت‌نما شود و شکل و شمایل خاصی پیدا کند حرام است اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد.

۱۸. پوشیدن کفش­‌های پاشنه‌بلند برای بانوان چه حکمی دارد؟
اگر موجب جلب توجه نامحرم شود یا خانم انگشت­‌نما می­شود جایز نیست اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد.

۱۹. پوشیدن تی­‌شرت­‌های کوتاه برای پسران و مردان به‌نحوی که بخشی از بدن در معرض دید قرار می­‌گیرد چه حکمی دارد؟
به‌طورکلی اگر انسان لباسی بپوشد که مثلاً کوتاه است یا قسمتی از بدن پیدا است یا شکل و شمایل خاصی دارد و جلب توجه می­‌کند و ممکن است انگشت‌نما شود و مردم بگویند این چه وضعیت و لباسی است، اگر در آن حد باشد حرام است.

۲۰. پوشش دختر در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟
دختری که هنوز عقدش با پسری که به خواستگاری او آمده خوانده نشده -ولو انگشتر هم آورده باشند- بنا بر حکم اولی نامحرم هستند و حدود و ثغور شرعی در رابطه با حجاب، نگاه و حتی صحبت باید رعایت شود، اما یک استثنائی وجود دارد؛ زمانی که خواستگار آمده، همه‌ی صحبت­‌ها شده و توافق صورت گرفته، فقط مانده که پسر نامزدش را خوب ببیند که آیا کاملاً مورد پسند است یا خیر؛ گفته‌اند یک نگاه به مو و اینها اشکالی ندارد آن هم احتیاط این است که لباس توری داشته باشد و از روی آن ببیند اما این بدان معنا نیست که هر روز خواست صبح و شب راه بیفتد دخترها را ببیند بعد راجع به شرایط صحبت بکند.

۲۱. آیا دختربچه‌ها را قبل از رسیدن به سن بلوغ باید ملزم به رعایت حجاب کرد؟
کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد، ولی از نظر تربیتی اگر در معرض نگاه نامحرم است، باید تا حدودی حجاب را رعایت کند. این کار وظیفه‌ی پدر و مادر یا سرپرست کودک است. اما زمانی این کار واجب است که رعایت نکردن حجاب برای کودک مفسده­ داشته باشد یا در معرض نگاه حرام قرار گیرد یا خوف این باشد که اگر الان حجاب را رعایت نکند در آینده بی­‌حجاب بار می­‌آید و حجاب را مراعات نمی­‌کند؛ در این صورت حجاب لازم است و در غیر این صورت خیر.

۲۲. بعضاً دیده می­­‌شود بعضی از فروشگاه­‌ها یا شرکت­‌ها برای جذب مشتری از دختران و زنان کارمند می‌خواهند نوع خاصی از آرایش و پوشش را داشته باشند که حدود شرعی در آن رعایت نمی­‌شود. درآمدی که شرط به دست آمدنش قبول انجام چنین چیزی باشد برای دو طرف کارفرما و کارمند چه حکمی دارد؟
نه کارمند مجاز است اینجا دستور کارفرما را اطاعت کند و حجاب را رعایت نکند یا در مقابل نامحرم با آرایش ظاهر شود، نه کارفرما شرعاً مجاز است و چنین حقی دارد که چنین دستوری دهد؛ اگر هم دستور داد آنها نمی­‌توانند اطاعت کنند و لذا اگر اطاعت کرده و حجاب را رعایت نکردند یا در مقابل نامحرم با آرایش حاضر شدند، کار حرامی مرتکب شده‌اند. اما درآمدشان، اگر کاری که انجام می­‌دهند و شغلشان خلاف نباشد و کالایی که می­‌فروشند فروش آن کالا اشکالی نداشته باشد، درآمد و مزدی که می­‌گیرند حلال است. اما اقدام او به آرایش کردن یا اجبار کردن کارمندان به آرایش کردن، کار خلافی است و شایسته نیست که انسان درآمدی کسب کند که در طریق آن، کار حرام مرتکب می‌شود.

۲۳. دختری در بیرون از منزل چادری است و حجاب کامل دارد اما در داخل منزل و در مقابل نامحرم­‌های فامیل لباس‌هایی می­‌پوشد که حجابش کامل نیست یا حجم بدنش مشخص است. حکم این کار چیست و آیا تفاوتی بین نامحرم­‌های فامیل و غریبه وجود دارد؟
تفاوتی بین نامحرم­‌ها وجود ندارد و نامحرم نامحرم است؛ ممکن است در معاشرت مسائلی وجود داشته باشد؛ مثلاً اینکه یک خانم وقتی شوهر خواهرش به منزلشان می‌آید، با حفظ حجاب کامل، با او سر یک سفره می­‌نشیند و غذا می­‌خورد، اما با نامحرم غریبه سر یک سفره نمی‌نشیند. اما اینکه آیا محرم و نامحرم درجه­‌بندی دارد و یکی بیشتر نامحرم است آن یکی کمتر، خیر.

۲۴. پوشش خانم‌ها در مقابل محارم غیر از همسر چگونه باید باشد؟
قسمت­‌های خاص بدن باید پوشیده باشد و نگاه به غیر آن قسمت‌ها اشکال ندارد. ولی گاهی همان‌جا هم حکم ثانوی بار می­‌شود؛ زمانی که خانمی در معرض نگاه بد محرم خود قرار ­بگیرد یا احتمال ­دهد که محرمش نگاه بد دارد یا برای او تحریک‌آمیز باشد یا از نظر تربیتی مشکلی وجود داشته باشد باید آن مواضع را هم بپوشاند.

۲۵. مصداق آرایش چیست؟
مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم -افرادی که در محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثلاً کرم ساده و معمولی را کسی آرایش نمی­‌گوید.

۲۶. منظور از عرف در بحث آرایش و زینت، عرف متشرعین است یا عرف کوچه و خیابان؟
سؤال کردند این عرف چه کسانی هستند؟ متدین­‌ها هستند یا مردم عادی؟ جواب این است که همه‌ی مردم هستند، آنهایی که آرایش را تشخیص می­‌دهند -ولو متشرع هم نباشند ولی آرایش را می‌شناسند- اگر بگویند این کار آرایش است، آرایش محسوب شده و در غیر این صورت آرایش نیست.

۲۷. آرایش کردن زنان و ظاهر شدن در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر خانمی آرایش داشته باشد، باید آرایشش را از نگاه نامحرم بپوشاند. اگر او آرایش کند به قصد اینکه نامحرم ببیند، این کار حرام است؛ اگر عمداً در نگاه نامحرم چهره‌ی آرایش‌شده‌اش را نپوشاند آن نیز حرام است؛ مواردی هم که در بحث پوشش خانم‌ها استثنا شده (گردی صورت و دست­‌ها تا مچ) در صورتی است که آرایش و زینتی نداشته باشند.

۲۸. کاشت ناخن و مژه‌ی مصنوعی چه حکمی دارد و تکلیف چنین افرادی نسبت به وضو و غسل چیست؟
اگر این کار در وقت نماز صورت نمی‌گیرد و شخص می­‌داند که برداشتن مانع بعداً مشکل است، بهتر است این کار را نکند. ولی اگر این کار را انجام داده است، حال وقت نماز شده و می­‌خواهد نماز بخواند و به وضو یا غسل احتیاج دارد؛ در این وضعیت باید این مانع را برطرف کند، فرقی هم نمی­‌کند ناخن کاشته باشد یا مژه‌ی مصنوعی، ولو اینکه این برطرف کردن با صرف وقت یا هزینه یا کمک گرفتن از دیگران ممکن بشود، به هر حال باید این مانع را برطرف کند زیرا وجود این مانع نمی‌گذارد آب به مژه­‌های اصلی و پوست برسد.
اما اگر متوجه ­شود وقت نماز دارد می­‌گذرد و فرصت برداشتن این مانع نیست یا هزینه‌ی بسیار بالایی لازم است که الان این هزینه را ندارد یا برداشتنش بسیار دشوار و سخت است و نتواند بردارد، آن وقت تکلیف و وظیفه عوض می­‌شود؛ به این معنا که چون مانع وجود دارد باید وضو و غسل جبیره انجام دهد و نمازش را بخواند.

۲۹. حکم استفاده از لوازم آرایشی و انواع کرم­‌ها و لاک چیست و تکلیف وضو و غسل کسی که استفاده کرده است چه می­‌باشد؟
آراستگی و آرایش کردن برای خانم­ در صورتی که نخواهد در نگاه نامحرم ظاهر شود، برای شوهر یا حضور در مجلس زنانه­ که هیچ مرد نامحرمی وجود ندارد اشکالی ندارد؛ اما اگر خدای ناکرده این آرایش برای نامحرم باشد یا می­‌داند در معرض نگاه نامحرم قرار می­­‌گیرد، آرایش کردن برای نامحرم حرام است.
حالا اگر شخص آرایش کرده باشد، تکلیفش برای وضو و غسل چیست؟ اگر آرایش در حدی است که آب به پوست نمی‌رسد حتماً باید آن را برطرف کند اما اگر وضعیتی دارد که نمی­‌تواند آرایش را برطرف کند، مثلاً وقت نماز می­‌گذرد یا اینکه اینها الان برطرف نمی­­‌شود یا خیلی سخت است و یا موادی لازم دارد که الان در دسترس نیست یا هزینه­‌اش را ندارد، در این وضعیت از باب ناچاری تکلیف عوض می­‌شود و با همان وضعیت وضو می­‌گیرد یا غسل می­‌کند و حکم وضو و غسل جبیره را پیدا می‌کند.

۳۰. استفاده از عطر و ادکلن برای خانم­‌ها چه حکمی دارد؟
استفاده از عطر و ادکلن اگر برای شوهر یا حضور در مجلس زنانه یا در جمع  محرم‌ها باشد اشکالی ندارد اما عطر و ادکلنی که موجب توجه نامحرم شود یا ممکن است نامحرم استشمام ­کند و تحریک شود حرام است.

۳۱. حکم استفاده از لوازم آرایشی که بعضاً مضر هستند چیست؟
اگر ضرر قابل توجه داشته باشند، استفاده از آنها حرام است؛ ممکن است برخی آرایش­‌ها سوزش یا درد مختصری داشته باشد ولی ضرر معتنابهی نداشته باشد، که اشکالی ندارد.
به هر حال تشخیص با خود مکلف است یا به تشخیص متخصص اعتماد کنند. ممکن است کسی بیماری پوستی داشته باشد و استفاده از یک نوع لوازم آرایش برای او مضر باشد نه برای افراد دیگر که در این صورت استفاده از آن برای او حرام است.

۳۲. تتو کردن ابرو و سایر اعضای بدن چه حکمی دارد و وظیفه‌ی مکلف نسبت به وضو و غسل چیست؟
تتو کردن اگر برای بدن ضرر قابل توجهی داشته باشد یا تصاویر مستهجن یا مطالب باطلی را بر بدن تتو کنند جایز نیست؛ اما اگر برای بدن ضرری نداشته باشد و مطالبی که نوشته شده، مطالب یا نماهای حرامی نباشد و مفسده­‌ی دیگری بر این کار مترتب نشود اصلش اشکالی ندارد؛ اگرچه مستحب و پسندیده هم نیست.
تتو کردن همچنین نسبت به وضو و غسل -آن چیزی که امروزه متداول است در تتو کردن که جوهر زیر پوست می‌رود- مانع نیست و وضو و غسل فرد اشکالی ندارد.
اما حکم تتو کردن از جهت دیگر این است که اگر خانمی ابرو یا دستش را تتو کرده و آرایش محسوب شود ولو آرایش ثابت، باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

.

۳۳. آیا اپیلاسیون بدن جایز است؟
اپیلاسیون با لحاظ دو شرط جایز است:
اول اینکه این کار ضرری نداشته باشد. اگرچه این برمی­‌گردد به تشخیص خود مکلف یا متخصصان؛
دوم اینکه مستلزم کار حرامی نباشد؛ یعنی نگاه یا لمس حرام در بین نباشد.
اما اگر ضرر داشته باشد یا مستلزم کار حرامی مثل لمس و نظر حرام باشد جایز نیست.

۳۴. آیا بلند بودن ناخن خانم­‌ها جایز است؟ آیا زینت محسوب می­‌شود و از نگاه نامحرم باید پوشانده شود؟
بلند بودن ناخن خانم­‌ها اشکال ندارد اما به شرط اینکه غیرمتعارف نباشد که انگشت‌نما شوند؛ به هر حال اگر زینت محسوب شود باید از نگاه نامحرم بپوشانند.

۳۵. حکم پوشش برای ابروی برداشته‌شده یا رنگ‌شده‌ی خانم­‌ها چیست؟
اگر در حدی است که عرفاً می­‌گویند آرایش یا رنگ کرده و یا ابرو برداشته باید از نگاه نامحرم بپوشاند، اما اگر نه مختصر است که عرفاً نمی­‌گویند آرایش کرده، پوشاندنش واجب نیست.

۳۶. حکم استفاده از موی مصنوعی توسط خانم­‌ها و نمایش دادن آن به نامحرم چیست؟
اصل استفاده از موی مصنوعی اگر مانع وضو نباشد و مفسده­ نداشته باشد اشکال ندارد اما بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

۳۷. حکم تراشیدن ریش یا قسمت­‌هایی از گونه یا ریش پروفسوری چیست؟
تراشیدن با تیغ یا وسایل و ماشین­‌هایی که مثل آن می­‌تراشند بنا بر احتیاط جایز نیست اما اصلاح گونه­‌ها و زیر گلو اشکالی ندارد و ریش به اصطلاح پروفسوری بنابر احتیاط جایز نیست.

۳۸. آیا از نظر شرعی فرقی بین آرایش کم و زیاد وجود دارد؟
فرقی بین آرایش کم و زیاد نیست اگر خانم کاری کرده که عرفاً می­‌گویند آرایش کرده مثلاً ابروها یا چشم را مداد کشیده یا رژ لب زده است و مقابل نامحرم نپوشانده است حرام است. اما اگر در حدی نیست که عرفاً بگویند آرایش کرده مثلاً کرمی زده و کمی زیباتر شده است پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست.

۳۹. برخی بانوان پلک پایین را با مداد سیاه می­‌کنند؛ آیا این کار برای وضو مشکل ایجاد می­‌کند؟
اگر جرم داشته باشد در حدی که روی پوست را گرفته و مانع رسیدن آب شود یا در حدی است که شک دارد مانع است یا نه، باید برطرف کند تا مطمئن شود چیزی روی پوست نیست اما اگر صرفاً رنگ است و مانع جرمی نیست اشکالی ندارد.

۴۰. آیا محو کردن لک­‌های پوست با کرم­‌های آرایشی و حضور با این حد از آرایش در جایی که نامحرم حضور دارد اشکال دارد؟
اگر صرفاً لک­‌های صورت را برطرف کند یا کرمی زده و صورتش کمی شفاف شده است یا مثلاً کرم ضدآفتاب یا سفیدکننده زده اما در حدی نیست که بگویند آرایش کرده است، پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست اما اگر بیش از این مقدار است که می­‌گویند آرایش کرده ولو آرایش کم باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

۴۱. برخی از خانم­‌ها خط چشم و خط لب را تتو می­‌کنند. آیا پوشاندن صورت با این وضعیت از نگاه نامحرم واجب است؟
به هر حال اگر کاری انجام دهد که بگویند آرایش کرده باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

۴۲. اخیراً رایج شده است که برخی پسران و مردان ابرو برمی­‌دارند؛ آیا این کار اشکال دارد؟
به‌طورکلی آرایش زنانه برای مردان و آرایش مردانه برای زنان حرام است. از نظر اسلام آن شخصیت و تشخص مردانه برای مردان باید حفظ شود و آن شخصیت زنانه هم برای زنان؛ همچنان‌که گفته‌اند لباس خاص خانم‌ها را آقایان نپوشند و لباس خاص مردان را زنان نپوشند مگر برای یک غرض عقلایی مثلاً  اجرای فیلم یا نمایش.

۴۳. چه زینت‌­، آرایش و زیورآلاتی برای مردان حرام است؟
آرایشی که متناسب با مردان باشد، جلف و سبک نباشد که فرد انگشت‌نما شود، اشکالی ندارد اما اگر مثل برخی که موی سرشان را به‌گونه‌­ای ماشین می‌کنند که در جامعه انگشت‌نما می­‌شوند و همه نگاه می­‌کنند که این چه شکلی است، حرام است.
از نظر زیورآلات طبق حکم کلی استفاده‌ی طلا برای مردان حرام است؛ حال انگشتر، حلقه یا گردنبند باشد، مربوط به دامادی باشد یا غیر از آن، یک بار بپوشد یا ده بار، کلاً طلا برای مردان حرام است از هر نوعی که باشد؛ چه طلای سفید باشد چه طلای زرد و در نماز هم اگر مرد زیور طلا داشته باشد مثلاً گردنبند، حلقه، انگشتر یا... نمازش باطل است.
در مورد طلای سفید، اگر چیزی که طلای سفید نامیده می‌شود همان طلای زرد است که بر اثر مخلوط کردن ماده‌ای، رنگ آن سفید شده، حرام است ولی اگر عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی‌گویند مانع ندارد و پلاتین نیز اشکال ندارد.

.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام پوشش و آرایش از نظر رهبر انقلاب
برچسب ها : نامحرم ,آرایش ,پزشک ,حرام ,حجاب ,ندارد ,نگاه نامحرم ,اشکالی ندارد ,جایز نیست ,داشته باشد ,توجه نامحرم ,نگاه نامحرم بپوشاند ,نگاه نامحرم پوشانده ,

جند مساله در مورد اربعین

:: جند مساله در مورد اربعین

س: آیا  پیاده روی اربعین ثواب دارد؟

ج) این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌ای را انجام میدهند.
این یک شعار بزرگ است،«لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله»، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً».

«بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج فقه، مورخ ۱۳۹۴/۹/۹»

.

 س: آیا ثواب زیارت اربعین مختص روز اربعین است؟

ج) انجام زیارت سید الشهداء(علیه السلام) در هر زمان مستحب و دارای ثواب عظیم است ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام زیارت در همان زمان خاص است.
البته انجام زیارت
  قبل یا بعد از ان موقع  به رجاء ان ثواب مخصوص،  مانعی ندارد. منبع

.

سؤال: آیا برای ورود به حرم سیدالشهداء(علیه السلام) باید غسل کرد یا با گرد وغبار راه وارد حرم شد؟

جواب: برای سفر زیارتی امام حسین«علیه السلام» غسل مستحب است و برای ورود به حرم رجائاً انجام شود. منبع

.

عضویت در کانال ما در شبکه اجتماعی سروش

.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)جند مساله در مورد اربعین
برچسب ها : انجام ,ثواب ,زیارت ,اربعین ,زمان ,برای ورود ,علیه السلام ,انجام زیارت ,ثواب زیارت

کانال ما در شبکه اجتماعی سروش + معرفی چند کانال دیگر

:: کانال ما در شبکه اجتماعی سروش + معرفی چند کانال دیگر

سروشبا توجه به تاکیدات رهبری در مورد حضور روحانیت در فضای مجازی در راستای تبیین معارف اسلامی (متن سخنان)

و از طرفی تاکیدات فراوان ایشان برای استفاده از کالای ایرانی: «بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عدّه‌ی خاص نمیگویم؛ ... من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من این حرف را برای هر کسی میگویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است» توضیح بیشتر در اینجا

و از طرفی فتوای ایشان در یکسان بودن نرم افزار و کالا در تاکید بر مصرف ایرانی آن (اصل فتوا)

تصمیم گرفتیم در ابتدای امر، کانالی را در پیام رسان ایرانی سروش ایجاد نماییم تا هم تولید ایرانی را تقویت نماییم و هم حضوری بیشتر در فضای مجازی داشته باشیم.

خوانندگان بعد از نصب سروش از بازار، می توانند به کانال های زیر مراجعه نمایند:

1- کانال ما در شبکه اجتماعی سروش اینجا

2-کانال khamenei.ir در سروش

3- کانال برنامه سمت خدا

4- کانال طنز چشمک

5- کانال جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

6- کانال اقتصاد مقاومتی

و بسیاری از کانال های دیگر (از جمله، باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام قاسمیان، دیرین دیرین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری صدا و سیما، خندوانه، شبکه خبر، آیت الله مجتبی تهرانی، آیت الله جاودان، استاد میر باقری، دکتر سلام و ... ) که می توانید از قسمت کانال ها آنها را یافته و مشاهده نمایید. همچنین شما نیز می توانید کانال اخصاصی ایجاد نمایید. لازم به ذکر است که پیام رسان ایرانی سروش، اخیرا امکانات خوبی را به امکانات خود اضافه نموده است.

با تشکر از همه خوانندگان عزیز و به امید فرج موفور السرور قطب عالم امکان، مهدی صاحب زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)کانال ما در شبکه اجتماعی سروش + معرفی چند کانال دیگر
برچسب ها : کانال ,سروش ,ایرانی ,الله ,شبکه ,مصرف ,فضای مجازی ,اجتماعی سروش ,شبکه اجتماعی ,رسان ایرانی ,پیام رسان

حکم شرعی موسیقی و تعلیم و تعلم و ترویج آن

:: حکم شرعی موسیقی و تعلیم و تعلم و ترویج آن

تعلیم موسیقی و ترویج آنبسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه اخیرا برخی سازمان ها از جمله آموزش و پرورش جهت پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان، اقدام به برگزاری کلاس های موسیقی برای نوجوانان و دانش آموزان نموده است، نظر مراجع تقلید را در این زمینه جویا شدیم که متن زیر حاصل بررسی و تحقیق نظرات برخی از مراجع تقلید می باشد.

مراجع تقلید در مورد موسیقی و آموزش آن نظرات متفاوتی دارند. گروهی از مراجع نواختن، آموزش و یاد گیری موسیقی را مطلقا حرام می دانند که از جمله این افراد عبارتند از:

1-  آیت الله صافی گلپایگانی: موسیقی مطلقا حرام است و استماع (شنیدن) از آلات موسیقی نیز مطلقا حرام است. (پاسخ کوتاه به 570 پرسش از احکام، س 2-531 و استفتائات جامعه الزهرا، بخش موسیقی، قسمت استفاده از آلات موسیقی و قسمت تعلیم و تعلم موسیقی)

2- آیت الله گلپایگانی: استفاده از آلات موسیقی و تعلیم و تعلم موسیقی مطلقا حرام است. (استفتائات جامعه الزهرا، بخش موسیقی، قسمت استفاده از آلات موسیقی و قسمت تعلیم و تعلم)

3- آیت الله وحید خراسانی: خرید و فروش آلات موسیقی مطلقا چه سنتی چه غیر آن حرام و باطل است و نگهداری آنها بنابر احتیاط واجب حرام است و بنابر احتیاط واجب باید آنها را از بین برد و نواختن آلات موسیقی (چه سنتی چه غیر آن چه لهوی نواخته شود چه غیر لهوی، چه مطرب نواخته شود چه غیر مطرب) حرام و از گناهان کبیره است. شرکت در مجلسی که آلات موسیقی می نوازند - چه سنتی چه غیر آن چه مطرب یا لهوی بنوازند چه غیر مطرب و غیر لهوی بنوازند –حرام است. (استفتاء از پایگاه دفتر معظم له، کد 21659)

گروهی دیگر از مراجع هستند که گوش دادن به موسیقی در صورتی که کیفیت نواختن آن مناسب مجالس لهو و لعب نباشد را جایز می دانند اما وقتی در مورد برنامه اخیر آموزش و پرورش از آنها سوال نمودیم، توضیحاتی آوردند که لازم به توجه مسئولان عزیز است:

1- آیت الله نوری همدانی: موسیقی با روح اسلام منافات دارد و انسان را از اهداف والای انسانی باز می دارد، و اگر لهوی و مفسده انگیز باشد، حرام است. (استفتاء از پایگاه دفتر معظم له، کد سوال 25546)

نوری همدانی و موسیقی

اندازه واقعی تصویر

2- مقام معظم رهبری: به طور کلی، ترویج موسیقی (هرچند موسیقی حلال باشد) با اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست و بهتر است جوانان عزیز وقت با ارزش خود را صَرف یادگیری علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم، پر نمایند.

رهبری و ترویج موسیقی

اندازه واقعی تصویر

بنابراین بنا بر نظر مقام معظم رهبری، هر چند موسیقی به دو دسته حلال و حرام تقسیم می شود؛ اما ترویج موسیقی مطلقا جایز نیست و ترویج با صرف نواختن یا شنیدن موسیقی فرق دارد. حال سوالی پیش می آید و آن این است که آیا اقدام اخیر آموزش و پرورش، به تشکیل کلاس های موسیقی برای اوقات فراغت دانش آموزان و تبلیغ آن در شهر، مصداق ترویج موسیقی است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال استفتاء دیگری را به صورت زیر به دفتر مقام معظم رهبری ارسال نمودیم:

با عرض سلام خدمت مقام معظم رهبری

با توجه به اینکه در رساله آموزشی در بحث موسیقی و غنا چنین جملاتی آمده است:

۱- هر چیزی که پدیدۀ موسیقی را در جامعه رایج، و آن را عادی‌سازی کند، ترویج محسوب می شود.

۲- در شرایط امروزی ترویج موسیقی جایز نیست.

با توجه به جملات فوق، اگر آموزش و پرورش اقدام به ایجاد کلاس های موسیقی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان نماید و در سطح شهر برای آن تبلیغات عمومی نماید، آیا چنین کاری مصداق ترویج باطل محسوب می شود یا خیر؟

با تشکر فراوان از شما

بله مصداق ترویج موسیقی است.

رهبری و ترویج موسیقی

اندازه واقعی تصویر

ایشان همچنین از همین جهت که ترویج موسیقی را جایز ندانسته و حرام می دانند، در مورد تشکیل نمایشگاه ادوات موسیقی و همچنین نشان دادن آلات موسیقی در صدا و سیما در هنگام نواختن موسیقی می فرمایند:

«آنچه مسلّم است این است که ترویج موسیقی و غنا در جامعه، با توجه به اینکه مصداق‌­های حرام آن بر مصداق­‌های حلال غلبه دارد، جایز نیست. بنابراین در معرض قرار دادن این آلات و تشکیل نمایشگاه ادوات موسیقی، عنوان ترویج باطل صدق می‌کند. از این‌­رو تشکیل نمایشگاه موسیقی جایز نیست، همچنین نشان دادن این آلات در تلویزیون، نوعی عادی سازی و ترویج این آلات است؛ ... بنابراین ترویجِ حرام و لهو است.» (رساله آموزشی، ج2، ص 142)

همچنین ایشان فراگیری موسیقی را نیز به شرطی که موجب ترویج نشود، جایز می داند. سوال و جواب آن بدین شرح است:

سوال: حکم فراگیری موسیقی به قصد استفاده شخصی و برای گذراندن اوقات فراغت چیست؟

جواب: چنانچه موسیقی لهوی محسوب نشود و مستلزم ترویج هم نباشد، اشکالی ندارد. (رساله آموزشی، ج 2، ص 143)

بنابراین شایسته است مسئولین امر، دقت بیشتری نمایند و قبل از اقداماتی به این مهمی، نظر مراجع تقلید دین را جویا شوند تا در جامعه اسلامی، مسئولین آن جامعه، مرتکب فعل حرام نشده باشند؛ چرا که مقام معظم رهبری این اقدام را مصداق ترویج موسیقی و حرام دانسته‌اند و اقدام به یادگیری آن نیز، اگر موجب ترویج شود (که اقدام اخیر مصداق ترویج است) جایز نمی‌دانند.


مطالب مرتبط: نظر آیت الله مکارم در مورد تعلیم موسیقی

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)حکم شرعی موسیقی و تعلیم و تعلم و ترویج آن
برچسب ها : موسیقی ,ترویج ,حرام ,آلات ,جایز ,معظم ,آلات موسیقی ,ترویج موسیقی ,مصداق ترویج ,اوقات فراغت ,مقام معظم ,مصداق ترویج موسیقی ,اندازه واقعی تصویر ,تش

استفتائات جدید از مقام معظم رهبری

:: استفتائات جدید از مقام معظم رهبری

جدیدترین استفتائات رهبریآیا خریدن کالای شانسی جایز است؟

حکم خرید و فروش کالای قاچاق چیست؟

آیا فردی که در مسیرش باغی وجود دارد می تواند داخل باغ مردم شود یا فقط از داخل راه می تواند میوه بخورد؟ و چند سوال دیگر

استفاده از پودر ژلاتین

س. استفاده از پودر ژلاتین که عموما از خارج کشور وارد می شود چه حکمی دارد؟

ج. حلیت و حرمت ژلاتین دایرمدار موادی است که از آنها تهیه می شود؛ ژلاتین گیاهی حلال است و ژلاتین تهیه شده از استخوان حیوان های حلال گوشت که ذبح شرعی نشده اند حلال است و اما ژلاتین تهیه شده از پوست حیوان حلال گوشت که ذبح شرعی نشده، نجس و حرام است و ژلاتین تهیه شده از اجزای حیوانات حرام گوشت حرامند؛ و در هر صورت اگر ژلاتین دارای قسم حلال و حرام باشد و شما ندانید آنچه می خواهید بخورید از کدام قسم می باشد، محکوم به حلیت است.

 
شک در تعداد سجده
س. کسی شک میکند که این سجده ای که الآن رفت ، سجده اول او بوده یا دوم، وظیفه او چیست؟
ج. اگر بعد از سجده و قبل از تشهد یا قبل از قیام رکعت بعد، شک کند که یک سجده انجام داده یا دو سجده، باید یک سجده دیگر انجام دهد.
 
خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره
س. آیا می شود از ظرف طلا و نقره در امر خوردن و آشامیدن استفاده کرد؟
ج. خوردن و آشامیدن در ظرفی که از طلا یا نقره ساخته شده، حرام است. لیکن نگهداشتن آن یا استفاده‌های دیگر از آن ـ غیر از خوردن وآشامیدن ـ حرام نیست.
 
پرداخت صدقه مستحبی به سادات
س. آیا صدقه مستحبی به سادات می رسد؟
ج. دادن صدقه مستحبی به سادات اشکال ندارد.
 
شرایط پرداخت رد مظالم به فقیر
س. آیا برای پرداخت رد مظالم به فقیر، شرط خاصی مثل فقیری که زکات به او تعلق می گیرد، وجود دارد؟ مانند اهل گناه و معصیت نبودن فقیر.
ج. باید همان شرایط فقیر در مستحقین زکات را داشته باشد.
 
نگاه به زنان معلول ذهنی
س. حکم نگاه به زنان عقب افتاده ذهنی که پوشش کافی و کامل ندارند را بیان فرمایید؟
ج. در نگاه به اجنبیه فرقی بین زنان مذکور و زنان دیگر نیست.
 
متوجه کردن نمازگزار به اشتباهش در نماز
س. اگر کسی نماز خود را اشتباه بخواند آیا لازم است به او اطلاع بدهیم؟
ج. در این مورد چیزی بر شما واجب نیست؛ مگر این که اشتباه ناشی از جهل او به حکم باشد که در این صورت ارشاد و راهنمایی وی واجب است.
 
تکرار اذکار نماز
س. تکرار اذکار در چه صورتی باعث بطلان نماز می‌شود؟
ج. تکرار اذکار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می‌کند.
 
خرید کالاهای شانسی
س. آیا خریدن کالاهای شانسی جایز است؟
ج. اگر آنچه را می خرید مجهول باشد، معامله باطل است؛ بله اگر بدانید چیز معلومی را می خرید، و جایزه برایتان مجهول است اشکال ندارد.
 
فروش مواد غذایی حرام
س. فروش غذاهایی که حاوی خرچنگ، صدف و ماهی‌های بدون فلس است به غیر مسلمانان چه حکمی دارد؟
ج. فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آن حرام می‌باشد، حرام و باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نیز حرام می‌باشد؛ هر چند خریدار آنها را حلال بداند.
 
عدم تخلیه ملک اجاره‌ای در موعد مقرر
س. اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، چه حکمی دارد؟
ج. بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.
 
خرید و فروش کالای قاچاق
س. حکم خرید و فروش کالای قاچاق چیست؟
ج. پدیده قاچاق و قاچاق فروشی ، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور است و از لحاظ شرعی، حرام است.
 
وظیفه کسی که نماز شکسته را تمام و یا بالعکس خوانده
س. شخصی اشتباها بر اثر جهل به موضوع یا ندانستن حکم نمازهای قصرش را مدتی تمام می خوانده یا بالعکس وظیفه او در این مورد چیست؟
ج. مسافری که نمی‌دانسته اصلا نماز مسافر شکسته است، و لذا نماز را تمام خوانده، نماز او صحیح است. و مسافری که می‌داند نماز مسافر شکسته است، اگر بعضی از خصوصیات را نداند (مثلًا نداند که در سفر هشت فرسخی باید نماز را شکسته بخواند) و نماز را تمام بخواند، بنا بر احتیاط واجب نماز را به صورت شکسته بخواند و اگر وقت آن گذشته آن را قضا کند. و کسی که باید نماز خود را تمام بخواند، اگر آن را شکسته بجا آورد، در هر صورت نمازش باطل است.
 
موارد حق الماره
س. آیا حق الماره شامل زراعتهایی مثل گوجه فرنگی، بادمجان، یا میوه هایی مثل خربزه، هندوانه، خیار و ... هم می شود یا فقط درختان میوه را شامل می شود؟
ج. بنا بر احتیاط واجب شامل غیر درخت میوه نمی شود.
 
استفاده رهگذر از میوه های داخل باغ
س. آیا فردی که در مسیرش باغی وجود دارد می تواند داخل باغ مردم شود یا فقط از داخل راه می تواند میوه بخورد؟
ج. ورود به ملک دیگری بدون رضایت مالک جایز نیست.
 
گفتن «الحمدلله رب العالمین» بعد از قرائت حمد
س. آیا گفتن «الحمدلله رب العالمین» بعد از قرائت حمد توسط امام جماعت جایز و مستحب است؟
ج. استحباب گفتن (الحمد لله) در پایان سوره حمد مختص به کسی است که سوره حمد را قرائت نموده - خواه امام باشد، در جماعت و یا فرادا می‌خواند - و یا اینکه (مأموم) آن راشنیده است.

منبع

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)استفتائات جدید از مقام معظم رهبری
برچسب ها : نماز ,حرام ,ژلاتین ,حلال ,شکسته ,میوه ,ژلاتین تهیه ,حکمی دارد؟ ,صدقه مستحبی ,احتیاط واجب ,فروش کالای ,فروش کالای قاچاق ,نماز مسافر شکسته ,کالای ق

جدیدترین استفتائات از محضر مقام معظم رهبری

:: جدیدترین استفتائات از محضر مقام معظم رهبری

جدیدترین استفتائات رهبریپایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (سایت لیدر)، جدیدترین سوالات پاسخ داده شده توسط بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری را منتشر نموده است که در اینجا برخی از آنها را نقل می نماییم. لازم به ذکر است که این پایگاه قرار است ماهانه استفتائات جدید رهبری را انتشار نماید. ان شاء الله.

احکام ولایت فقیه و حکم حاکم

منظور از «ترتّب احکام نصب»

س. اصل جواز امامت برای اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست ولی ترتّب احکام نصب وی برای امامت جمعه متوقف بر این است که منصوب از طرف ولیّ امر مسلمین باشد. منظور از  «ترتّب احکام نصب» چیست؟

ج.  از جمله موارد ترتب احکام نصب:
الف) انجام نماز عید فطر و قربان به جماعت، به نیت استحباب توسط ائمه جمعه منصوب و به نیت رجاء توسط دیگران.
ب) اگر کسی نذری مربوط به امام جمعه منصوب داشته باشد، فقط برای او باید انجام دهد.

 .

اجازه حاکم شرع در ردّ مظالم

س. در ردّ مظالم از چه کسی باید اذن گرفت؟

ج.  بنا بر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرند.

.

 
احکام طهارت و نجاست

وجود خون بعد از نماز در لباس نمازگزار

س. اگر عابری از کنار ذبح حیوان عبور کند و احتمال پاشیدن خون بدهد اما برسی نکند بعد از نماز متوجه شود خون بیشتر معفو در لباس است نماز خوانده شده صحیح است؟

ج. نماز صحیح است اگر چه احتیاط مستحب در صورت باقی بودن وقت، اعاده است.

 

مس آیات قرآن با اعضای باطن بدن

س. آیا حرمت مسَ آیات قرآنی شامل مثل زبان که عضو ظاهری بدن نیست هم می‌شود؟

ج. شامل اعضای باطنی هم می‌شود.

 

غسل مستحبی برای حائض

س.  آیا زن حائض می‌تواند غسل مستحبی مانند غسل جمعه انجام دهد؟

ج. مانع ندارد، بلکه مستحب می باشد.

 

عدم توانایی مسح پاها

س. کسی که قدرت بر مسح دو پا ندارد و خجالت می‌کشد برای مسح، از دیگران کمک بگیرد، آیا مسح از او  ساقط است؟ و یا تیمم بدل از وضو هم لازم است؟

ج. اگر خجالت به حدّ حرج و مشقّت شدید نرسد، عذر محسوب نمی شود و باید برای مسح نایب بگیرد. و در غیر این صورت مسح پاها ساقط است و انجام تیمم نیز موافق احتیاط است.

 

انتقال لوله فاضلاب از مسجد

س. آیا می شود لوله فاضلاب را از وسط مسجد رد نمود؟

ج. اگر موجب هتک و یا تنجیس مسجد باشد و یا تصرف محسوب شود، جایز نیست.

 

استفاده از سیگار مسکر

س. کاغذ و توتون برخی سیگارها را توی شراب می‌خوابانند و بعد از خشک شدن از آن استفاده می‌کنند، حکم استفاده از این سیگارها چیست؟

ج. اگر سیگار مذکور مسکر باشد و لو به مقدار زیاد آن، استفاده از آن مطلقاً حرام است.

 

درمان با تزریق الکل

س. آیا می‌توان برای درمان مسمومیت، از الکل (اتانول) یا همان مشروبات الکلی به صورت تزریقی مصرف نمود؟

ج. بنابر احتیاط واجب استفاده از مسکرات به صورت تزریقی، فقط در صورتی که درمان منحصر در آن باشد، به مقدار ضرورت جایز است.

 

تطهیر باطن زمین مسجد

س.
الف) قسمتی از زمین مسجد که کف زمین آن از خشت و گل هست نجس شده است با آب قلیل آن قسمت را شسته‌اند اما غساله آن به جای اینکه جمع آوری شود در زمین فرور رفته است.آیا نیازی به تطهیر زیر زمین که غساله آب قلیل در آن نفوذ کرده است می باشد؟  
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ راه حل تطهیر آن قسمت زمین مسجد چیست؟

ج.
 الف) در فرض سؤال لازم است باطن مسجد تطهیر شود.
ب) اگر ممکن است با آب کر تطهیر شود و الا محل نجس را با مصالح پاک و مباح تعویض کنند.

 

مقدم کردن مسح پای چپ

س.  مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه حکمی دارد؟

ج. جایز نیست.

 

غسل زیارت امام حسین(ع)

س. آیا برای ورود به حرم سیدالشهداء(علیه السلام) باید غسل کرد یا با گرد وغبار راه وارد حرم شد؟

ج. برای سفر زیارتی امام حسین «علیه السلام» غسل مستحب است و برای ورود به حرم رجائاً انجام شود.

 .

 .

احکام بانوان

زود سپری شدن عده با مصرف قرص

س. خانمی مطلقه برای زود سپری شدن عدّه، اقدام به خوردن قرص هایی می نماید که موجب می شود خانم زودتر از موعد، عادت ماهیانه شود؛ در این حال عادت دوم ایشان در روز نهم شروع شده است. با توجه به اینکه فاصله حیض دوم ۱۰ روز نبوده است، آیا این امر صحیح است؟

ج. خوردن قرص های مذکور فی نفسه اشکال ندارد، ولی در فرض مذکور که خون دوم شرایط حیض را نداشته، کفایت از اتمام عده نمی کند.

 

نگاه به عکس دختر بچه

س. حکم نظر به عکس دختر بچه‌ای که سرش لخت است و الآن سنش بالاست برای مرد نامحرمی که او را می‌شناسد چیست؟ آیا اگر به قصد لذت باشد و یا مفسده داشته و یا هتک باشد، حرام است؟
و یا مطلقاً حرام است ؟

ج. حرمت مطلق ثابت نیست.

 

 

احکام اموات

حکم اموال مشترک زوجین بعد از فوت شوهر

س. زن و شوهری کارمند بوده و پول‌های خود را به صورت مشترک صرف در امور زندگی‌ می‌کرده‌اند و یکی (مرد) فوت کرده است، حال حکم این اموال چیست؟ آیا همه اموال، ترکه حساب شده و یک چهارم را زن می‌برد و بقیه اموال (سه چهارم دیگری) مال سایر بستگان است یا اینکه نه. اینجا باید چطوری محاسبه کنیم؟

ج. زن اگر پول خود را هبه کرده جز ترکه محسوب می شود و اگر برای خودش خریده است مال خودش می باشد و در این صورت مواردی را که یقیناً زن با مال خود برای خود خریده است (یعنی علم داشته باشیم مثلاً این فرش با مال خودش برای خود خریده است) این مورد متعلق به زن است و بقیه ورثه در آن مورد حقی ندارند.
و مواردی هم که با مال مشترک خریده‌اند، به نسبت پول هر کدام محاسبه می‌شود و اگر نسبت مشکوک است و مشخص نیست، باید  ورثه میت و این خانم مصالحه نمایند.

 

نبود مماثل و محرم در انجام غسل میت

س. در غسل میت اگر مماثل نبود مثلاً زن فوت کرده و زن دیگری پیدا نمی‌شود و مرد محرمی هم وجود نداشته باشد و شوهر هم نیست اما مرد نامحرم موجود است،  تکلیف چیست؟ آیا از روی لباس نامحرم می‌تواند غسل بدهد؟ آیا غسل ساقط می‌شود یا وظیفه تبدیل به تیمم می‌شود؟

ج. غسل ساقط می شود.

 

غسل و کفن میت شیعه به شیوه اهل سنت

س. اگر میت شیعه را بر اساس فقه اهل سنت غسل و کفن کنند کفایت می‌کند؟

ج. اگر تمامی شرایط شرعی فقه شیعه مراعات شود و تقّیه در میان نباشد، فی نفسه مانع ندارد.

 

دفن دوقلوهای به هم چسبیده

س. دو قلوهایی که برعکس به هم چسپیده‌اند را بعد از فوت چگونه دفن کنند؟

ج. حکم به تخییر می‌شود.

 

خارج کردن پلاتین از بدن میت

س. اگر در بدن میتی (پلاتین) وجود داشته باشد، آیا جایز است که با شکافتن بدن او آن را خارج سازند؟ (به سبب توریث)

ج. اگر هتک میت باشد، جایز نیست.

 

غسل میت با وجود ناخن مصنوعی

س. در صورتی که میت از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد و امکان کندن آن مقدور نیست تکلیف غسل چیست؟

ج. اگر قابل برداشتن نیست غسل داده شود و بعد از غسل احتیاطاً تیمم هم داده شود.

 مطالب مرتبط:

پنجاه استفتاء جدید

پرسشهای متداول

.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)جدیدترین استفتائات از محضر مقام معظم رهبری
برچسب ها : احکام ,چیست؟ ,صورت ,مسجد ,نماز ,زمین ,جایز نیست ,زمین مسجد ,معظم رهبری ,مقام معظم ,مطلقاً حرام

نتایج و تجربیات یک سال وبلاگ نویسی

:: نتایج و تجربیات یک سال وبلاگ نویسی

احکامبا توجه به اینکه سال قبل در چنین روزی، کار وبلاگ نویسی را آغاز نمودیم آماری گذرا از وضعیت یک سال وبلاگ نویسی و یک تجربه از تجربیات خود را ارائه می دهیم: امید است مطالبمان توانسته باشد آنقدر مستند و دقیق و خوب باشد که نظر خوانندگان را جلب نموده و رضایت آنها را فراهم آورده باشد و البته در راس همه اینها رضایت خداوند را فراهم بیاورد.

1- در این یک سال بیش از 15500 بازدید کننده و بیش از 28500 نمایش داشته ایم.

2- بیشترین کاربرمان مربوط به تهران و در رتبه های بعد به ترتیب یزد، حومه تهران، اصفهان، تبریز، خراسان، همدان، مشهد، فارس و گلستان بوده است.

3- در بین مطالب کار شده در این یک سال، پربازدید ترین مطالب به ترتیب، مطالب «آیا واقعا استفاده از واتس آپ و تلگرام حرام است؟»، «حکم شرعی بازی کلش آف کلنز» و «حکم شرعی کپی رایت نرم افزارها و کتاب ها» می باشد همچنین دو مطلب اول با همین ترتیب، بیشترین نظرات را نیز به خود اختصاص داده اند و این نشان از این است که کار کردن بر روی احکام با موضوعات روز، مخاطب بالایی دارد که هر چند از ابتدا نیز چنین امری را می دانستیم، اما در قالب آمار نیز به عینه مشاهده نمودیم.

4- از بیست مرداد 94 تا بیست مرداد 95، در بین پانزده روز پربازدید ترین روز وبلاگ، دوازده روز آن در سال 95 محقق شده که یک روز در فروردین، 5 روز در خرداد، 4 روز در تیر و دو روز آن در مرداد بوده است و تنها سه روز آن مربوط به سال 94 است که دو روز آن در اسفند و یک روز در بهمن بوده است و این امر نشان دهنده رو به رشد بودن بازدید کنندگان با روندی قابل قبول است.

5- بیشترین ارجاع و ورودی از سایت ها به وبلاگ خویش را به ترتیب سایت و یا وبلاگ های افسران، میبد ما، حکمت ما، عارفانه، نورالبیان، سراج و علم و دانش یافتیم که بدین طریق از همه آنها تشکر می نماییم.

از پیشنهادات و انتقادات خوانندگان کمال بهره برداری را خواهیم برد. ان شاء الله.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)نتایج و تجربیات یک سال وبلاگ نویسی
برچسب ها : وبلاگ ,مرداد ,مطالب ,بیشترین ,نویسی ,بوده ,وبلاگ نویسی ,بیست مرداد ,پربازدید ترین ,«حکم شرعی

تاکید ویژه مقام معظم رهبری، لزوم سلب ابزار سلطه دشمن در فضای مجازی

:: تاکید ویژه مقام معظم رهبری، لزوم سلب ابزار سلطه دشمن در فضای مجازی
در اسلام یکی از مسائل اساسی استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی است. از این رو خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا». امروز مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق و حفظ و حراست از استقلال در این سه حوزه تاکید ورزیدید. در ذیل جمله ای بسیار تکان دهنده از سخنرانی مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت حضرت امام (ره) را خدمت خوانندگان تقدیم می دارم به این امید که ابزارهای سلطه فرهنگی دشمن را از زندگی خود برطرف نموده و از ابزارهای جایگزین که تحت سلطه دشمن نیست استفاده نماییم. همچنین امیدواریم دولت محترم نیز در این زمینه به مسئولیت خود در سلب سلطه فرهنگی از ابزارهای موجود اقدام عاجلی نماید.
  • «امروز نظام سلطه بر روی این مساله (نفی استقلال فرهنگی) در حال کار است، همین مساله مهندسی اطلاعات و این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، اینها همه ابزارهایی هستند برای تسلط بر فرهنگ یک کشور. بنده با این حرف نمی خواهم بگویم این ابزارها را از زندگی خودمان خارج کنیم، نه اینها ابزارهایی هستند که می توانند مفید واقع شوند؛ اما سلطه دشمن را از این ابزارها بایستی سلب کرد. نمی توانید شما برای اینکه مثلا فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشته باشید، رادیو و تلویزیونتون را در اختیار دشمن قرار دهید. اینترنت هم همینطور است، فضای مجازی هم همینطور است، دستگاههای اطلاعاتی و ابزارهای اطلاعاتی هم همینطور است. اینها را نمی شود در اختیار دشمن قرار داد. امروز در اختیار دشمن است. وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی و ابزار سلطه فرهنگی دشمن است.»(14 خرداد 95)

همینطور که مشاهده می شود رهبری معظم شرط استفاده از این ابزارها و شرط مفید بودن آنها را سلب راه سلطه دشمن دانسته و در نهایت هشدار می دهند: امروز (این ابزار نفوذ فرهنگی) در اختیار دشمن است. بنابراین دوستداران مقام معظم رهبری یا باید دولت محترم را با انتقادات سازنده خود به بستن راه نفوذ دشمن از ابزارهای موجود سوق دهند یا در غیر این صورت ابزارهای در اختیار دشمن را کنار گذاشته و از ابزارهای جایگزین استفاده نمایند تا با یک تیر چند نشان زده باشند. هم تولید ملی را برای تقویت خود ترغیب و تشویق نموده باشند و هم گوشه ای از اقتصاد مقاومتی را محقق نمایند و هم مسیر ابزار نفوذ و سلطه دشمن را سد نمایند.

در پایان دو مساله مهم از رساله حضرت امام تقدیم می گردد:

اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع اینگونه روابط. (م 2830)

اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت. (م 2831)

اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای

مطلب مرتبط:

کانال ما در شبکه اجتماعی سروش اینجا

آیا واقعا استفاده از واتس آپ و تلگرام حرام است؟

.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)تاکید ویژه مقام معظم رهبری، لزوم سلب ابزار سلطه دشمن در فضای مجازی
برچسب ها : دشمن ,سلطه ,ابزارهای ,فرهنگی ,اختیار ,معظم ,سلطه دشمن ,اختیار دشمن ,مقام معظم ,ابزار نفوذ ,سلطه فرهنگی

احکام ویژه آغاز سال جدید (ایام نوروز)

:: احکام ویژه آغاز سال جدید (ایام نوروز)

۱ - نیمی از فامیل نزدیک من اهل حجاب نیستند و در مهمانی ها روسری سر نمیکنند و در جواب می گویند دل آدم پاک باشد و از این قبیل حرفها، من نیز با ایشان بزرگ شدم و ۴ سال است سعی در رعایت احکام دینی دارم.

رفت و آمدم را با ایشان کم کردم و سالی یکی دو بار برای صله رحم رفت و آمد داریم. حال تکلیفم را نمیدانم آیا باید با ایشان قطع رابطه کنم یا همینطور ادامه بدهم؟
ج) - اگر معاشرت با آنان مستلزم ارتکاب گناه نبوده و نیز موجب تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، مانعی ندارد. ولی به هر حال لازم است حریم و ضوابط شرعی مراعات گردد. و اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با آنها موقتاً موجب خودداری آنها از ارتکاب معصیت می‏ شود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است.

و باید توجه داشت که قطع رحم جایز نیست؛ و صله‌ی رحم منحصر در دید و بازدید نیست بلکه از ‏طرق دیگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نیز محقّق می‌شود.‏

.

۲ -  مراد از رحم، که قطع صله با آن ها جائز نیست، چه کسانی هستند ؟
ج) - مقصود از ارحام، خویشاوندان نَسَبی هستند مشروط به این که آن قدر نسب دور نباشد که عرفاً از ارحام شمرده نشوند. و بطور کلی ‌قطع ارحام حرام است ولی صله‌ی رحم منحصر در دید و بازدید نیست بلکه از طرق دیگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نیز محقّق می‌شود.

.

۳ - طبق نظر حضرت آقا آیا پهن کردن و چیدن سفره ی هفت سین در نوروز جزء خرافات شمرده می شود و حرام است یا خیر؟

 ج:‌ فی نفسه اشکال ندارد هر چند اینگونه امورجنبه مذهبی ندارد.

.

۴ – آیا  از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده میتوان استفاده کرد؟ یا در حد چند عدد از درخت چید؟ آیا برای این چند عدد باید از صاحب باغ اجازه گرفت؟

ج) : بدون رضایت صاحب میوه ها جایز نیست مگر این که صاحب میوه ها از آن اعراض کرده باشد. همچنین اگر درمسیر خود به درخت میوه‌ای درجادّه برخورد کند،می‌تواند ازمیوه‌های مذکوراستفاده کند مشروط به اینکه:

 اولاً به قصد استفاده ازمیوه به آن مسیر نرفته باشد.

ثانیا به درخت آسیب نرساند.

ثالثاً همان جا میوه را خورده و به همراه خود نبرد.

رابعاً داخل ملک دیگری نیز نشود.

.

۵ ـ خوردن و جمع کردن مقداری میوه از باغ دیگران که زیر درختان ریخته و خراب خواهد شد چه حکمی دارد؟

ج) : اگر بداند مالک میوه ها راضی است اشکال ندارد، در غیر این صورت باید رضایت مالک را جلب کند. و در صورتی که دسترسی به او برای جلب رضایت ندارد و اگر میوه ها استفاده نشود خراب می شود، می تواند از میوه ها استفاده کند و پول آن را به مالکش بدهد، و اگر دسترسی به مالکش نداشت پول آن را از طرف مالکش صدقه بدهد.
.                                                

۶ - اگر در مجلسی از مؤمنی غیبت کنند، میدانم که نهی از منکر بر ما واجب است، سؤال من این است که: علاوه بر نهی از منکر، آیا دفاع از آبروی آن مؤمن هم بر ما واجب است (به گونه ای که اگر آن غیبت تهمت باشد بتوانیم به اطرافیان ثابت کنیم که این حرف درست نیست) و اگر از آبرویش دفاع نکردیم، آیا گناه کرده ایم؟

ج: ردّ غیبت (نفی نسبتی که غیبت کننده به غیبت شونده می دهد) واجب است.

.

۷ - آیا انجام مراسم روز سیزدهم فروردین ( سیزده بدر) اشکال دارد؟

ج : فی نفسه حرام نیست؛ هر چند چنین چیزی مبنای شرعی ندارد.

.
۸ - در هنگام رانندگی در جاده‌ها وظیفه‌ی راننده‌ای که به حیوانات یا به پرندگان برخورد کرده و موجب مرگ آنها شده است چیست؟

ج) : اگر ملک شخصی بوده ضامن است، ولی اگر مالک خاصی نداشته و جزء حیوانات بیابان بوده ضامن نیست.
.  

۹ – آیا ریختن پوست میوه و زباله‌های تجزیه‌شدنی در کوه و دشت و طبیعت اشکال شرعی دارد؟

ج) : اگر موجب اذیت مردم  شود و یا خلاف قانون باشد، جایز نیست.

.

۱۰ - من چندین سال پیش با جسم تیزی بر روی درختی نوشته‌ای را حک کرده‌ام؛ الآن باید چکار کنم؟

ج) : اگر آن درخت مالکی داشته، رضایت مالک را جلب کنید.

منبع

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام ویژه آغاز سال جدید (ایام نوروز)
برچسب ها : میوه ,ندارد ,غیبت ,ایشان ,درخت ,مالک ,صاحب میوه ,جایز نیست ,رضایت مالک ,بوده ضامن ,محقّق می‌شود ,دیگر مانند تلفن،

احکام شرعی جالب توجه از تربت امام حسین (ع)

:: احکام شرعی جالب توجه از تربت امام حسین (ع)

در احکام شرعی برای تربت امام حسین ویژگی هایی بر شمرده شده است. برخی از این ویژگیها که از منابع مختلف جمع آوری نموده ایم، چنین است:

1- مستحب است کام نوزاد را با آب فرات و تربت سید الشهداء (ع) بردارند.[1]

2- براى سجده بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء (ع) مى‌باشد.[2]

3- خوردن کمى از تربت حضرت سیّد الشهداء (ع) به مقدار نخود متوسط (مکارم: کمتر از یک نخود) براى شفا اشکال ندارد. و اگر آنرا از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارند هر چند تربت امام حسین علیه السلام برآن صدق کند به احتیاط واجب (امام: به احتیاط مستحب) باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند، (مکارم: پایان مساله) و همچنین است بنابر احتیاط واجب، در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن حضرت است و دو عادل نیز بر آن شهادت ندهد.[3]

4- اگر تربت امام حسین (ع) یا تربت پیامبر (ص) یا سایر ائمه (علیهم السلام) نجس شود، باید آنرا تطهیر نمود و نجس کردن آنها نیز حرام است.[4]

5- مستحب است کافور میت برای حنوط را با مقداری از تربت امام حسین (ع) مخلوط نمایند؛ ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود (امام: مانند دو انگشت شصت پا)، نرسانند و نیز باید تربت به قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد، آنرا کافور نگویند.[5]

6- مستحب است (مکارم و سیستانی: به امید ثواب) مقداری تربت امام حسین (ع) مقابل روی میت، موقع دفن قرار دهند؛ به نحوی که بعد از متلاشی شدن بدن، آلوده نشود (سیستانی: بلکه اگر مقداری از آن را در قبر هم قرار دهند پسندیده است).[6][1]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 310، م 2.

[2]. ت.م، م 1083.

[3]. ت.م، م 2628؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 164، م 7 و 13-9؛ احکام ویژه (مکارم)، بخش اهل بیت.

[4]. عروة الوثقی مع التعلیقات، فی احکام النجاسه، م 25؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 119؛ رساله مکارم، م 164.

[5]. ت.م، م 591؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فصل فی الحنوط، م 9؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 77؛ رساله جامع سیستانی، م 738.

[6]. عروة الوثقی مع التعلیقات، فی المستحبات قبل الدفن و حینه، الثانی عشر؛ رساله جامع سیستانی، م 772.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام شرعی جالب توجه از تربت امام حسین (ع)
برچسب ها : تربت ,امام ,حسین ,احکام ,کافور ,مکارم ,تربت امام ,امام حسین ,تحریر الوسیله، ,عروة الوثقی ,جامع سیستانی،

احکام و آداب مسجد

:: احکام و آداب مسجد
 

مسجد در اسلام احکام و آدابی دارد که به این احکام و آداب از نظر مقام معظم رهبری می پردازیم:

۱- از مشهور فقها نقل شده که فرموده‌اند: زمینی که می‌خواهند مسجد شود، باید برای آن صیغۀ وقف خوانده شود‌، مثل آنکه بگوید: « آن را به عنوان مسجد وقف کردم قربة الی اللّه » لیکن بنابر اقوا همین‌که قربة الی اللّه به قصد مسجد آن را بسازد و یک نفر هم به اذن بانی در آن نماز بخواند کفایت می‌کند و مسجد می‌شود.
 

۲- کافی بودن معاطات(۱) در مسجد در جایی می باشد که اصل ساختن به قصد مسجد باشد، به اینکه قصدش از ساختن و تعمیر آن، این است که مسجد باشد خصوصا اگر زمین مباحی را برای مسجد حیازت(۲) کند و به همین نیّت آن را بسازد، و اما اگر در آن ساختمان مملوکی باشد مانند خانه یا دکان سپس نیت کند که مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار کند بدون آنکه صیغه را اجراء نماید، اکتفا به آن مشکل است.


۱. معامله ای است که در آن صیغه مخصوص نباشد.

۲. در اختیار گرفتن یکی از مباحات عامه (یکی از اسباب ملکیت اموالِ مباح) .

 

 

۳- مسجد پس از آن که به عنوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبیله و اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان می توانند از آن استفاده نمایند.
 

۴- استفاده از آب مسجد در جهت غیر وضو گرفتن اگر آب وقف برای خصوص وضو گرفتن نمازگزاران معلوم نباشد و عرف رایج در محله مسجد، این باشد که همسایه ها و عبورکنندگان هم از آب آن استفاده می کنند، اشکال ندارد، هرچند احتیاط در این مورد، مطلوب است.
 

۵- از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد ((مانند ورزش و تمرین ورزشی)) باید پرهیز شود.
 

۶- آموزش قرآن، احکام و اخلاق اسلامی و تمرین سرودهای مذهبی و انقلابی در مسجد اشکال ندارد، ولی در هر حال مراعات شأن، قداست وجایگاه مسجد واجب است و مزاحمت نمازگزاران جایز نیست.
 

۷- پخش اذان به نحو متعارف برای اعلام داخل شدن وقت نماز به وسیله بلندگو مانع ندارد، ولی پخش آیات قرآنی و دعا و غیر آن از بلندگوی مسجد اگر موجب اذیت همسایگان شود دارای اشکال است.

 


محرمات مسجد

۸- نجس کردن زمین،سقف، دیوار و بام مسجد حرام است، و اگر نجس شد واجب است فوراً آن را تطهیر کنند.
 

۹- مسجدی که غصب، خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگری ساخته شده یا بخاطر متروک ماندن آثار مسجدی از آن محو شده و امیدی هم به دوباره سازی آن نیست، مثل اینکه آن آبادی تغییر جا یافته باشد، معلوم نیست نجس کردن آن حرام باشد. اگر چه احتیاط آن است که نجس نکنند.
 

۱۰- زینت کردن مسجد به طلا اگر اسراف محسوب شود حرام است، و در غیر آن صورت هم مکروه است.
 

۱۱- ورود کفار به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بی حرمتی مسجد شمرده شود، جایز نیست، بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند.
 

۱۲- ورود شخص حائض و نفسا و جنب به مسجد الحرام و مسجد النبی حرام می باشد و توقف در سایر مساجد بلکه دخول در آنها نیز به هر نحوی که باشد حرام است ، مگر آنکه به نحو عبور از مسجد باشد به اینکه از دری وارد شده و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی از این مساجد داخل شود که در این صورت اشکالی ندارد. و بنابر احتیاط واجب مشاهد مشرفه (حرم شریف امامان (علیه السلام)) ملحق به مساجد است و احتیاط بیشتر آنست که مشاهد مشرفه ملحق به مسجد الحرام و مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) باشد.

 


مستحبات مسجد

۱۳- ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشد مستحب است. و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند. بلکه می توانند مسجدی را که خراب نشده برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.
 

۱۴- تمیز کردن و آباد کردن مسجد مستحب است و کسی که می‌خواهد به مسجد برود، مستحب است که خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و نیکو بپوشد و مراقبت کند که کفش یا پای او به نجاست یا کثافتی آلوده نباشد و از همه زودتر به مسجد وارد و پس از دیگران از آن خارج شود. در هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشته باشد.
 

۱۵- وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.
 

۱۶- فضیلت حضور در مسجد شامل زنان هم می شود.
 

۱۷- مستحب است چراغ در مسجد روشن کند و مسجد را جاروب کند و وقت داخل شدن آن پای راست را مقدّم بدارد و وقت بیرون آمدن از آن پای چپ را مقدّم بدارد و بعد از داخل شدن رو به قبله کند و خدای عز و جل را بخواند و حمد و ثنای او را به جا آورد و صلوات بفرستد و با وضو داخل شود.
 

۱۸- خواندن نماز در مساجد، مستحب است بلکه حاضر نشدن در مسجد بدون عذر مانند باران مخصوصا برای همسایه مسجد مکروه است. حتی در حدیث آمده است «برای همسایۀ مسجد نماز نیست مگر در مسجد» و بافضیلت‌ترین مساجد مسجد الحرام سپس مسجد النبی (صلّی اللّه علیه و آله) سپس مسجد کوفه و مسجد الاقصی، سپس مسجد جامع، سپس مسجد قبیله و پس از آن مسجد بازار است.
 

۱۹- ساختن مسجد از مستحبات مؤکد است و اجر بزرگی و ثواب عظیمی دارد و در حدیث آمده که پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله) فرمود: «هر که در دنیا مسجدی بسازد، خداوند متعال در برابر هر وجب آن- یا فرمود: در برابر هر ذراع آن- به مقداری که چهل هزار سال پیموده می‌شود، شهر از طلا و نقره و درّ و یاقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ به او عطا می‌فرماید.

 


مکروهات مسجد

۲۰- خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، و گمشده ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.
 

۲۱- راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است. و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت میکند، مکروه است به مسجد برود.
 

۲۲- تعطیل گذاشتن مسجد مکروه است و در حدیث آمده است که مسجد یکی از سه شاکی است که روز قیامت به خداوند عزّ و جل، شکایت می‌برند. و دوتای دیگر عالمی است بین نادانها و قرآن کریمی است که گرد و غبار روی آن گرفته و خوانده نمی‌شود و در حدیث آمده است: «کسی که به مسجدی از مساجد خدا برود برای او در برابر هر قدمی که برمی‌دارد تا به منزل برگردد ده حسنه می‌باشد و از او ده سیئه محو می‌شود و ده درجه ترفیع می‌شود».
 

۲۳- خواندن نماز میت در مساجد غیر از مسجد الحرام مکروه می باشد.

منبع

<
منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام و آداب مسجد
برچسب ها : مسجد ,مکروه ,مساجد ,نماز ,مستحب ,مسجدی ,مسجد الحرام ,حدیث آمده ,اللّه علیه ,صلّی اللّه ,مسجد النبی

در "سروش" هم می توان کار کرد!

:: در "سروش" هم می توان کار کرد!

پیام رسان سروششاید ابتدا باور نمی‌کردیم که می توان در سروش هم کار کرد.
ولی بالاخره تصمیم خود را گرفتم و با یکی از دوستان در مورد جزئیات برنامه ام در سروش صحبت و طرح خود را برای ایشان که مسئول موسسه فرهنگی آموزشی سراج میبد بود، تشریح کردم …
با این جلسه کار اصلی شروع و تیم محتوایی و فنی تشکیل و کار در سروش ایرانی در روز عید فطر امسال با تشکیل گروه سراج، آغاز گردید. روزهای اول افراد کمی در این گروه عضو بودند و به سختی تعداد افراد را به پنجاه نفر رساندیم، اما خسته نشدیم و هر چند راه را به دلیل هجمه پیام رسان های خارجی بر جامعه، بسیار دشوار می دیدیم؛ ولی همواره پیام رهبر انقلاب جلوی چشممان بود که «بروید به سمت تولیدات داخلی».

بنابراین علی رغم سختی مسیر، لحظه ای خسته نشدیم و مسیر دشوار را با تبلیغ چهره به چهره با افراد مختلف آغاز کردیم. اشکالی که بر ما می گرفتند این بود که سروش کانال عمومی ندارد و هر کسی نمی‌تواند کانال دلخواهش را ایجاد کند؛ بنابراین سوالشان این بود که چگونه در آن کار فرهنگی کنیم؟ و یا با گروه های آن که بیش از صد عضو نمی‌گیرد و یا مخاطب در آن زیاد نیست، باید چه کرد؟ جواب ما همیشه به این دوستان، تاکید بر مقاومت و ایستادگی بود و بیان می کردیم: باید مخاطب را با خود به اینجا بیاورید، مخاطب را باید خودتان خلق کنید و این هنر شما است و می توانید با تلاش این کار را انجام دهید.

مسیر رو به جلو بود تا اینکه اعلام شد، امکان تشکیل کانال در نسخه جدید برای همه فراهم شده است و در تاریخ ۱۸ مرداد در اولین روزی که این امکان فراهم شد، کانال سراج تشکیل شد. شاید اولین کانال مردمی در شهرستان میبد و یا حتی استان یزد بودیم. به مرور امکانات کانال افزایش یافت و امکان حذف و ویرایش مطلب نیز به کانال اضافه شد. کار را با چنگ و دندان گرفته و ادامه دادیم آن هم در کانال تک مدیری که خود کاربران می دانند به چه اندازه کار سخت است؛ اما باز هم با اطمینان قلبی به دلگرمی های رهبر انقلاب، راه را روشن می دیدیم. تبلیغ های چهره به چهره نیز ادامه داشت تا اینکه توانستیم تا امروز تعداد اعضای کانال را در سروشی که همه می گفتند مخاطبی ندارد و آن هم در یک کانال شهرستانی و البته با مطالب کشوری به حدود 1700 نفر در امروز (21 دی) برسانیم و این راه همچنان ادامه دارد …

همچنین خبر خوش دیگری هم رسید، که ارسال نظرات برای تیم سروش جهت اصلاحات نتیجه داده و امکان چند مدیری با دسترسی و امکانات گوناگون برای مدیران نیز در سروش فراهم شده و کاربران از این جهت نیز مشکل کمتری خواهند داشت. لازم به ذکر است که در کانال سراج مطالب فرهنگی، دینی و احکام روز و مبتلابه جامعه به روش خلاصه، تصویری و جذاب قرار می گیرد و کاربران با عضو شدن در این کانال، قطعا استفاده های زیادی خواهند برد و به اعتقاد ما استفاده خوبی نیز از معارف اهل بیت خواهند داشت. همچنین مسابقات جذابی همراه با جایزه در این کانال جریان دارد و هر چند وقت یکبار به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد. این کانال همچنین به دلیل مطالب خود توانست جزء کانالهای رسمی سروش ثبت شده و در بخش کانالهای معارفی سروش نیز قابل دستیابی است.

امیدواریم روزی بیاید که حضور پیام رسان های خارجی در ایران کم رنگ و حتی بی رنگ شود و ملت قهرمان ایران با حضور در نرم افزارهای ایرانی و حمایت و پشتیبانی از آن و ارسال نظرات و پیشنهادهای ارتقا بخش خود به سازندگان، موجبات ارتقای آنها را فراهم آورند.

.

آدرس کانال سراج در سروش:
http://sapp.ir/seraaj
آدرس کانال پشتیبان سراج جهت ارسال نظرات و پیشنهادات:
http://sapp.ir/p.seraj
پرطرفدارترین کانال سروش: کانال سمت خدا با حدود 31 هزار نفر کاربر:
http://sapp.ir/samtekhoda

.

برخی دیگر از کانالهایی پرطرفدار و مفید در زمینه های مختلف طبق سلایق مختلف کاربران که می توان در قسمت معرفی کانالها به آنها دست یافت:
کانالهای باشگاه خبرنگاران جوان، سیما نیوز، تابناک، خبرگزاری فارس، نقاشی نقاشی، استاد دولابی، حجت الاسلام پناهیان، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مجتبی تهرانی، استاد میرباقری، خندوانه، دیرین دیرین، دستپخت، دورهمی، آموزش سواد فضای مجازی، لذت آشپزی، کدبانو، خلاقیت در خانه، کاریکاتورهای مازیار بیژنی، قیصر امین پور، کافه کتاب، هوادارن استقلال، هواداران پرسپولیس، حرکات اصلاحی ورزشی، اقتصاد مقاومتی (http://sapp.ir/emoqavemاصفهان نصف جهان، حرفما و چندین کانال جهت تبادل، تبلیغ و معرفی کانالهایی که تشکیل می شود از جمله مرجع کانالهای غیر رسمی سروش و کانال مرجع سروش.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)در "سروش" هم می توان کار کرد!
برچسب ها : کانال ,سروش ,تشکیل ,سراج ,چهره ,فراهم ,http sapp ,کانال سراج ,ارسال نظرات ,آدرس کانال ,پیام رسان

در "سروش" هم می توان کار کرد!

:: در "سروش" هم می توان کار کرد!

پیام رسان سروششاید ابتدا باور نمی‌کردیم که می توان در سروش هم کار کرد.
ولی بالاخره تصمیم خود را گرفتم و با یکی از دوستان در مورد جزئیات برنامه ام در سروش صحبت و طرح خود را برای ایشان که مسئول موسسه فرهنگی آموزشی سراج میبد بود، تشریح کردم …
با این جلسه کار اصلی شروع و تیم محتوایی و فنی تشکیل و کار در سروش ایرانی در روز عید فطر امسال با تشکیل گروه سراج، آغاز گردید. روزهای اول افراد کمی در این گروه عضو بودند و به سختی تعداد افراد را به پنجاه نفر رساندیم، اما خسته نشدیم و هر چند راه را به دلیل هجمه پیام رسان های خارجی بر جامعه، بسیار دشوار می دیدیم؛ ولی همواره پیام رهبر انقلاب جلوی چشممان بود که «بروید به سمت تولیدات داخلی».

بنابراین علی رغم سختی مسیر، لحظه ای خسته نشدیم و مسیر دشوار را با تبلیغ چهره به چهره با افراد مختلف آغاز کردیم. اشکالی که بر ما می گرفتند این بود که سروش کانال عمومی ندارد و هر کسی نمی‌تواند کانال دلخواهش را ایجاد کند؛ بنابراین سوالشان این بود که چگونه در آن کار فرهنگی کنیم؟ و یا با گروه های آن که بیش از صد عضو نمی‌گیرد و یا مخاطب در آن زیاد نیست، باید چه کرد؟ جواب ما همیشه به این دوستان، تاکید بر مقاومت و ایستادگی بود و بیان می کردیم: باید مخاطب را با خود به اینجا بیاورید، مخاطب را باید خودتان خلق کنید و این هنر شما است و می توانید با تلاش این کار را انجام دهید.

مسیر رو به جلو بود تا اینکه اعلام شد، امکان تشکیل کانال در نسخه جدید برای همه فراهم شده است و در تاریخ ۱۸ مرداد در اولین روزی که این امکان فراهم شد، کانال سراج تشکیل شد. شاید اولین کانال مردمی در شهرستان میبد و یا حتی استان یزد بودیم. به مرور امکانات کانال افزایش یافت و امکان حذف و ویرایش مطلب نیز به کانال اضافه شد. کار را با چنگ و دندان گرفته و ادامه دادیم آن هم در کانال تک مدیری که خود کاربران می دانند به چه اندازه کار سخت است؛ اما باز هم با اطمینان قلبی به دلگرمی های رهبر انقلاب، راه را روشن می دیدیم. تبلیغ های چهره به چهره نیز ادامه داشت تا اینکه توانستیم تا امروز تعداد اعضای کانال را در سروشی که همه می گفتند مخاطبی ندارد و آن هم در یک کانال شهرستانی و البته با مطالب کشوری به حدود 1500 نفر برسانیم و این راه همچنان ادامه دارد …

همچنین خبر خوش دیگری هم رسید، که ارسال نظرات برای تیم سروش جهت اصلاحات نتیجه داده و امکان چند مدیری با دسترسی و امکانات گوناگون برای مدیران نیز در سروش فراهم شده و کاربران از این جهت نیز مشکل کمتری خواهند داشت. لازم به ذکر است که در کانال سراج مطالب فرهنگی، دینی و احکام روز و مبتلابه جامعه به روش خلاصه، تصویری و جذاب قرار می گیرد و کاربران با عضو شدن در این کانال، قطعا استفاده های زیادی خواهند برد و به اعتقاد ما استفاده خوبی نیز از معارف اهل بیت خواهند داشت. همچنین مسابقات جذابی همراه با جایزه در این کانال جریان دارد و هر چند وقت یکبار به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

امیدواریم روزی بیاید که حضور پیام رسان های خارجی در ایران کم رنگ و حتی بی رنگ شود و ملت قهرمان ایران با حضور در نرم افزارهای ایرانی و حمایت و پشتیبانی از آن و ارسال نظرات و پیشنهادهای ارتقا بخش خود به سازندگان، موجبات ارتقای آنها را فراهم آورند.

.

آدرس کانال سراج در سروش:
http://sapp.ir/seraaj
آدرس کانال پشتیبان سراج جهت ارسال نظرات و پیشنهادات:
http://sapp.ir/p.seraj
پرطرفدارترین کانال سروش: کانال سمت خدا با 31 هزار نفر کاربر:
http://sapp.ir/samtekhoda

.

برخی دیگر از کانالهایی پرطرفدار و مفید در زمینه های مختلف طبق سلایق مختلف کاربران که می توان در قسمت معرفی کانالها به آنها دست یافت:
کانالهای باشگاه خبرنگاران جوان، سیما نیوز، تابناک، خبرگزاری فارس، نقاشی نقاشی، استاد دولابی، حجت الاسلام پناهیان، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مجتبی تهرانی، استاد میرباقری، خندوانه، دیرین دیرین، دستپخت، دورهمی، آموزش سواد فضای مجازی، لذت آشپزی، کدبانو، خلاقیت در خانه، کاریکاتورهای مازیار بیژنی، قیصر امین پور، کافه کتاب، هوادارن استقلال، هواداران پرسپولیس، حرکات اصلاحی ورزشی، اقتصاد مقاومتی، اصفهان نصف جهان، حرفما و چندین کانال جهت تبادل، تبلیغ و معرفی کانالهایی که تشکیل می شود از جمله مرجع کانالهای غیر رسمی سروش و کانال مرجع سروش.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)در "سروش" هم می توان کار کرد!
برچسب ها : کانال ,سروش ,تشکیل ,سراج ,امکان ,کاربران ,http sapp ,ارسال نظرات ,کانال سراج ,پیام رسان ,آدرس کانال

وجود حائل (مانع) در نماز جماعت

:: وجود حائل (مانع) در نماز جماعت

نماز جماعتیکی از شرایط نماز جماعت این است که میان امام و مأموم و همچنین میان مأمومینی که واسطه اتصالند نسبت به یکدیگر، نباید چیزی که مانع دیدن است وجود داشته باشد؛ اما اگر مأموم زن باشد، حایل میان او و مردان مانعی ندارد. همچنین اگر در ابتدای نماز مانعی نباشد ولی در وسط نماز پرده یا چیز دیگری حائل شود، نماز او فرادا می شود.[1]

حکم حائل شیشه ای

آیا شیشه نیز حائل (مانع) محسوب می شود؟

امام: حائل محسوب نمی شود.

رهبری: شیشه ای که مانع مشاهده نباشد، حائل محسوب نمی شود.

مکارم: بنابر احتیاط واجب حتی شیشه نیز حائل محسوب می شود.

سیستانی: حائل محسوب می شود.[2]

.

حکم حائل بودن نرده

امام، خامنه ای و مکارم: نرده ها و شبکه هایی که مانع دیدن افراد صف جلویی نیست اشکالی ندارد مگر اینکه سوراخ های آن به قدری ریز باشد که عرفا حائل محسوب شود.

سیستانی: نرده، شبکه و مانند آن مانع از اتصال جماعت است، هر چند مانع از دیدن نباشد.[3][1]. ت.م، م 4-1433؛ عروه الوثقی مع التعلیقات، فی شرایط الجماعه، الاول و م10؛ رساله مکارم، شرط اول؛ رساله مصور خامنه ای، ص314.

[2]. عروه الوثقی مع التعلیقات، شرایط الجماعه، م3؛ رساله مکارم، شرط اول؛ رساله جامع سیستانی، م 1696؛ رساله مصور خامنه ای، ص314.

[3]. عروة الوثقی مع التعلیقات، فی شرایط الجماعه، م 2، 3 و 5؛ رساله مصورخامنه ای، ص314؛ منهاج سیستانی، م 795.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)وجود حائل (مانع) در نماز جماعت
برچسب ها : حائل ,مانع ,محسوب ,رساله ,نماز ,شیشه ,حائل محسوب ,شرایط الجماعه، ,اول؛ رساله ,رساله مصور ,مصور خامنه

احکام فطریه از نظر چهار مرجع تقلید

:: احکام فطریه از نظر چهار مرجع تقلید

زکات فطرهآیا فطریه مهمان بر عهده میزبان است؟

اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او ندهد، وظیفه چیست؟

آیا غیر سید می تواند فطره خود را به سید بدهد؟

جواب این سوالات و چند سوال دیگر را در مطلب زیر بخوانید.

فطریه بر چه کسانی واجب است

1- بر هر مکلّفی که در زمان وجوب زکات فطره، دارای شرایط ذیل باشد پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفا نان خور او محسوب می شوند، واجب است: 1- بالغ باشد؛ 2- عاقل باشد؛ 3- بی هوش نباشد؛ 4- فقیر نباشد. (مکارم: شرط سوم در رساله ایشان نیامده است)[1]

2- زمان وجوب زکات فطره از چه موقعی است؟ از موقع غروب شب عید فطر[2]

3- اگر بچه ای بعد از غروب متولد شود یا کسی بعد از غروب نان خور انسان شود فطره او بر انسان واجب نیست[3].

4- اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او ندهد، بر خودش واجب نمی‌شود.[4].

5- اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود:

امام، رهبری و مکارم: مگر این که با اذن و اجازه طرف بدهد که در این صورت از عهده آن شخص ساقط می شود.

سیستانی: مگر اینکه کسی که بر او واجب است، به او وکالت داده باشد.[5]

.

فطریه مهمان

6- آیا فطریه مهمان بر عهده میزبان است؟

الف: مهمانی که قبل از غروب وارد شده است:

امام، رهبری و مکارم: اگر مهمان نان خور حساب شود؛ (مکارم: اگر با رضایت آمده بر میزبان است اما اگر بدون رضایت آمده بنابر احتیاط واجب) بر میزبان است. بنابراین مهمان یک شبه فطریه‌اش بر عهده خودش است. (مکارم: ولی اگر تصمیم دارد حداقل چهار پنج روز نزد او بماند دادن فطره او واجب است)

سیستانی: اگر مهمان شب را در آنجا می­ماند و نان خور او (هرچند موقتاً) محسوب می‌شود باید فطریه‌اش را داد بنابراین اگر صرفا برای افطاری دعوت شده فطریه‌اش بر عهده میزبان نیست.

ب: مهمانی که بعد از غروب وارد شده است: فطریه‌اش بر عهده خودش است.[6]

 .

مصرف فطریه

7- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره داد.[7]

8- اگر کسی بگوید فقیرم نمی‌شود به او فطره داد، مگر این که اطمینان حاصل شود (امام، رهبری و مکارم: یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود) که فقیر است یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است.[8]

9- غیر سید نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر یکی از نان‌خورهای او سید باشد نمی‌تواند فطره او را به سید بدهد.[9]

10- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت بدهد و موقع دادن نیت فطره نماید.[10]

.

زمان پرداخت فطریه

11- کسی که نماز عید می خواند بنابر احتیاط واجب فطره را پیش از نماز عید بدهد (رهبری: و یا جدا نماید) (مکارم: و یا در صورت عدم دسترسی به فقیر جدا نماید) و اگر نماز عید نمی‌خواند می تواند تا ظهر به تاخیر بیندازد.[11]

12- اگر موقع وجوب دادن فطره، کنار گذاشته اما نداده است، هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید. اما اگر آن موقع، کنار هم نگذاشته؛ (امام، مکارم و سیستانی: بنابر احتیاط واجب) باید بعدا بدون نیت ادا و قضا، فطره را بپردازد.[12]

.

جایگزینی پول فطریه

13- اگر فطره را کنار بگذارد نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.[13]

.

لزوم مصرف در محل

14- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد (سیستانی: و اگر برد و به مستحق رساند کافی است)[14]

.

خرید کالا با پول فطریه

15- آیا با پول فطریه می توان کالا (مانند برنج یا گوشت و امثالهم) برای فقیر خرید؟

امام، رهبری و سیستانی:  فطریه را نمی‌توان تبدیل به کالا نمود مگر آنکه 1- همان کالایی که فطریه را بر مبنای آن محاسبه کرده بخرد مثلا به ازاء هر نفر تحت تکفّل سه کیلو برنج بخرد بنابراین نمی‌تواند مثلا با پول سه کیلو گندم یک کیلو برنج بخرد 2- یا می تواند از نیازمند در تبدیل اجازه بگیرد و مثلا بگوید شما اینقدر پول در نزد ما دارید اجازه می دهید تا با آن برای شما برنج بخریم.

مکارم: خرید کالا برای نیازمند با پول فطریه جایز است البته باید وسیله ای باشد که مورد نیاز شخص باشد. [15]

.

پرداخت فطریه به واجب النفقه

16- آیا می توان فطریه را به واجب النفقه داد؟

رهبری: نمى‌‌توان چیزى از زکات فطره را بابت مخارج زندگى به واجب النفقه داد ولى براى اداى دین و یا مایحتاجى که تأمین آن بر پدر واجب نیست اشکال ندارد مثلا می توان به فرزند فقیر خود زکات فطره داد تا خرج همسر خود نماید یا به پدر و مادر فقیر خود زکات فطره داد تا آن را خرج فرزندان در منزل خود نماید.

مکارم: فطریه را نباید به پدر، مادر، همسر یا فرزند نیازمند خود داد و بهتر است فطریه را به نوه یا پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز نپردازند.

سیستانی: می توان فطریه را برای مخارج غیر نفقه واجب، به واجب النفقه داد مثلا می توان به فرزند داد تا خرج همسرش نماید.[16]

فایل پی دی اف حاوی مطالب فوق به همراه پنج پرسش و پاسخ کاربردی دیگر را می توانید از اینجا دانلود نمایید.
.

[1]. ت.م، م 1991.

[2]. ت.م، م 1991.

[3]م 2003؛ جهت اطلاع: برخی مراجع در این مساله احتیاط واجب دارند اما چون کسی فتوا به لزوم ندارد و بقیه مراجع فتوای به عدم لزوم دارند؛ قابل رجوع به سایر مراجع است.

[4] . ت.م، م 2006. برخی در این مساله احتیاط دارند که به دلیل سابق الذکر قابل رجوع است.

[5]. ت.م، م 2007؛ عروة الوثقی مع التعلیقات، فصل فیمن تجب عنه، م 5 و 6؛ سامانه پیامکی سیستانی.

[6]. ت.م، م 7-1995؛ عروه، فصل فی من تجب عنه؛ تحریر الوسیله، م 4-3؛ استفتائات امام؛ ج1، ص 338 ؛ پیامکی مکارم؛ http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_14037/ .

[7]. ت.م، م 2017.

[8]. ت.م، م 2023.

[9]. ت.م، 2009.

[10]. ت.م، م 2024.

[11]. ت.م، م 30-2029.

[12]. ت.م، م 31-2030.

[13]. ت.م، م 2032.

[14]. ت.م، م 2035.

[15]. سامانه تلفنی مشهد، نظر امام و رهبری؛ پیامکی مکارم؛ دفتر سیستانی، آقای موسوی.

[16]. استفتاء از لیدر؛ استفتائات مکارم، ج3، ص20-119؛ پیامکی، 7329 و 73210؛ سامانه پیامکی سیستانی.

.

منبع : احکام ما (گلبرگ احکام)احکام فطریه از نظر چهار مرجع تقلید
برچسب ها : فطره ,واجب ,فطریه ,مکارم ,سیستانی ,زکات ,زکات فطره ,احتیاط واجب ,واجب النفقه ,امام، رهبری ,بنابر احتیاط ,سامانه پیامکی سیستانی

محل قرارگیری آمارگیر www.neginpop.ir

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ